Công văn 7634/CT-TTHT

Công văn 7634/CT-TTHT năm 2020 về chi phí bản quyền theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7634/CT-TTHT 2020 chi phí bản quyền hợp đồng sử dụng nhãn hiệu Cục thuế Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7634/CT-TTHT
V/v chi phí bản quyền

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Vanguard Logistics Services Việt Nam
(Địa chỉ: Tầng 8, số 165 Thái Hà, P. Láng Hạ, Q. Đng Đa, TP Hà Nội, MST: 0107802623)

Trả lời công văn số 01/2020 ngày 06/2/2020 của Công ty TNHH Vanguard Logistics Services Việt Nam hỏi về chi phí bản quyền theo hp đồng sử dụng nhãn hiệu, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

- Căn cứ Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

“Điều 4. Sửa đi, b sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, b sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

...2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

...2.37. Thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ hoặc hoàn thuế; thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định là ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống vượt mức quy định được khấu trừ theo quy định tại các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập doanh nghiệp trừ trường hợp doanh nghiệp nộp thay thuế thu nhập doanh nghiệp của nhà thầu nước ngoài mà theo thỏa thuận tại hợp đồng nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài, doanh thu nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài nhận được không bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân trừ trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động quy định tiền lương, tiền công trả cho người lao động không bao gồm thuế thu nhập cá nhân”.

- Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng

+ Tại Điều 14 quy định nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.

…”

+ Tại Điều 15 quy định điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đu vào

Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

…”

- Theo hướng dẫn tại công văn số 15888/BTC-CST ngày 07/11/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu.

Căn c các quy định trên, trường hợp Công ty Vanguard Logistics Services Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty VLS) trả tiền cho doanh nghiệp nước ngoài để sử dụng nhãn hiệu Vanguard tại Việt Nam (đã đăng ký với Cục sở hữu trí tuệ) thì nghĩa vụ thuế nhà thầu thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 15888/BTC-CST ngày 07/11/2016 của Bộ Tài chính.

Trường hợp Công ty VLS đã kê khai, khấu trừ nộp thuế nhà thầu đúng quy định thì:

- Đối với tiền s dụng nhãn hiệu: Công ty được hạch toán vào chi phí được trừ nếu đáp ứng đ điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC .

- Đối với số tiền thuế TNDN nộp thay nhà thầu nước ngoài: Công ty thực hiện theo quy định tại Khoản 2.37 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC .

- Đi với s tiền thuế GTGT nộp thay nhà thầu nước ngoài: Công ty thực hiện theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC .

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc, đề nghị Công ty Vanguard Logistics Services Việt Nam liên hệ với Phòng Thanh kim tra thuế số 1 để được hướng dn cụ th.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty Vanguard Logistics Services Việt Nam được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT 1;
- Phòng DTPC;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7634/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7634/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/02/2020
Ngày hiệu lực24/02/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(26/02/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7634/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 7634/CT-TTHT 2020 chi phí bản quyền hợp đồng sử dụng nhãn hiệu Cục thuế Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7634/CT-TTHT 2020 chi phí bản quyền hợp đồng sử dụng nhãn hiệu Cục thuế Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7634/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Tiến Trường
        Ngày ban hành24/02/2020
        Ngày hiệu lực24/02/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Sở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (26/02/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7634/CT-TTHT 2020 chi phí bản quyền hợp đồng sử dụng nhãn hiệu Cục thuế Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7634/CT-TTHT 2020 chi phí bản quyền hợp đồng sử dụng nhãn hiệu Cục thuế Hà Nội

              • 24/02/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/02/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực