Công văn 7634/VPCP-KTTH

Công văn 7634/VPCP-KTTH năm 2014 về hoạt động của Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp các Tập đoàn, Tổng công ty năm 2013 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7634/VPCP-KTTH 2014 hoạt động Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 2013


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7634/VPCP-KTTH
V/v hoạt động của Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp các Tập đoàn, Tổng công ty năm 2013

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 12335/BTC-TCDN ngày 04 tháng 9 năm 2014 về việc báo cáo tình hình hoạt động Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp các Tập đoàn, Tổng công ty năm 2013, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Giao các Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo phân cấp tại Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ với vai trò đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các Tập đoàn, Tổng công ty thực hiện đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; kết quả hoạt động của viên chức quản lý theo quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ và Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính, trong đó lưu ý các đơn vị chưa chấp hành việc nộp báo cáo theo quy định (tình hình chấp hành các quy định pháp luật hiện hành) của Tập đoàn, Tổng công ty đó bị xếp loại B và căn cứ vào xếp loại doanh nghiệp đó để xếp loại viên chức quản lý Tập đoàn, Tổng công ty tương ứng.

2. Giao Bộ Tài chính tổ chức kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng Quỹ tại các Tập đoàn, Tổng công ty chưa chấp hành việc nộp báo cáo theo quy định, báo cáo đề xuất với Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chuyển Quỹ về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

3. Yêu cầu Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty tại các Tập đoàn, Tổng công ty thực hiện nghiêm việc quản lý, sử dụng và chấp hành việc nộp báo cáo Quỹ (kèm theo xác nhận số dư Quỹ của Ngân hàng thương mại nơi Quỹ mở tài khoản) theo đúng quy định, trong đó:

- Đôn đốc, thu hồi các khoản thu về Quỹ (bao gồm cả khoản phạt chậm nộp - nếu có) đúng thời gian quy định;

- Mở tài khoản riêng tại các ngân hàng thương mại để theo dõi các khoản thu, chi của Quỹ;

- Rà soát, hạch toán bổ sung toàn bộ các khoản lãi tiền gửi của Quỹ tại các ngân hàng thương mại theo đúng quy định (bao gồm cả các khoản lãi tiền gửi năm 2013).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đ các cơ quan và địa phương biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TKBT, TH, ĐMDN,
-
Lưu: VT, KTTH (3 ).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7634/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7634/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/10/2014
Ngày hiệu lực01/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7634/VPCP-KTTH 2014 hoạt động Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7634/VPCP-KTTH 2014 hoạt động Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 2013
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7634/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Viết Muôn
        Ngày ban hành01/10/2014
        Ngày hiệu lực01/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7634/VPCP-KTTH 2014 hoạt động Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 2013

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7634/VPCP-KTTH 2014 hoạt động Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 2013

           • 01/10/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/10/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực