Công văn 7643/VPCP-V.III

Công văn số 7643/VPCP-V.III về việc xử lý thủ tục đăng ký thế chấp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7643/VPCP-V.III xử lý thủ tục đăng ký thế chấp


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phú
---------------

Số: 7643/VPCP-V.III
V/v xử lý thủ tục đăng ký thế chấp

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2006

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 5096/BTNMT-ĐĐ ngày 16 tháng 11 năm 2006 và công văn số 5122/BTNMT-ĐĐ ngày 20 tháng 11 năm 2006), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Về việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đã được quy định trong Luật Đất đai, Bộ Luật Dân sự; về nguyên tắc phải chấp hành nghiêm túc. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện phải đảm bảo thuận lợi, không gây phiền hà, khó khăn cho người dân.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất, theo hướng: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử đụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất tại Ủy ban nhân dân xã thì cán bộ địa chính xã thực hiện thủ tục đăng ký thế chấp theo ủy nhiệm của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (hoặc phòng Tài nguyên và Môi trường đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất).

Cán bộ địa chính xã có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký thế chấp ngay trong ngày nhận hồ sơ, nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì thực hiện thủ tục đăng ký chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo. Không thu lệ phí đối với nông dân sản xuất nông nghiệp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất (tức là đăng ký thế chấp sổ đỏ), để giảm bớt khó khăn phiền hà cho người nông dân. Các đối tượng khác có thu lệ phí, mức thu do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố quyết định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn thủ tục ủy nhiệm, đăng ký của cán bộ địa chính xã cấp theo quy định trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP (để báo cáo);
- Các Bộ: TC, NN&PTNT, NHNNVN;
- VPCP: BTCN, các PCN, BXDPL;
 Các Vụ: NN, KTTH, TH;
- Lưu: VT, Vụ III (3), Huyền.

BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
Đoàn Mạnh Giao

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7643/VPCP-V.III

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7643/VPCP-V.III
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2006
Ngày hiệu lực29/12/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7643/VPCP-V.III

Lược đồ Công văn 7643/VPCP-V.III xử lý thủ tục đăng ký thế chấp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7643/VPCP-V.III xử lý thủ tục đăng ký thế chấp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7643/VPCP-V.III
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýĐoàn Mạnh Giao
        Ngày ban hành29/12/2006
        Ngày hiệu lực29/12/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 7643/VPCP-V.III xử lý thủ tục đăng ký thế chấp

             Lịch sử hiệu lực Công văn 7643/VPCP-V.III xử lý thủ tục đăng ký thế chấp

             • 29/12/2006

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/12/2006

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực