Công văn 7644/UBND-ĐTMT

Công văn số 7644/UBND-ĐTMT về việc không áp dụng điểm b, khoản 4, Điều 14 Bản Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ban hành kèm theo Quyết định số 106/2005/QĐ-UBND ngày 16 tháng 06 năm 2005 của UBND thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7644/UBND-ĐTMT không áp dụng Điều 14 Bản Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi NN thu hồi đất QĐ 106/2005/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số:7644/UBND-ĐTMT
Về không áp dụng điểm b, khoản 4, Điều 14 Bản Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ban hành kèm theo Quyết định số 106/2005/QĐ-UBND ngày 16 tháng 06 năm 2005 của UBND thành phố

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Sở Tư Pháp;
- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Giao thông –Công chính;
- Sở Quy hoạch – Kiến trúc;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

 

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 3085/STP-VB ngày 19 tháng 10 năm 2007 về bãi bỏ điểm b, khoản 4, Điều 14 Bản Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ban hành kèm theo Quyết định số 106/2005/QĐ-UBND ngày 16 tháng 06 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố (về liên quan việc tính bồi thường, hỗ trợ đối với trường hợp nhận chuyển nhượng đất ở nằm trong lộ giới); Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

1. Trong khi chờ Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 106/2005/QĐ-UBND ngày 16 tháng 06 năm 2005 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố. Chấp thuận theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn nêu trên. Cụ thể là: Không áp dụng điểm b, khoản 4, Điều 14 Bản Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ban hành kèm theo Quyết định 106/2005/QĐ-UBND ngày 16 tháng 06 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố đối với các dự án thực hiện theo Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 05 năm 2007 của Chính phủ.

2. Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ đối với trường hợp nhận chuyển nhượng đất ở nằm trong lộ giới nêu trên theo đúng quy định pháp luật hiện hành./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- TTUB: CT, các PCT;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Các Phòng chuyên viên;
- Lưu: VT, (ĐTMT-VB) LH55

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7644/UBND-ĐTMT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7644/UBND-ĐTMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2007
Ngày hiệu lực08/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7644/UBND-ĐTMT

Lược đồ Công văn 7644/UBND-ĐTMT không áp dụng Điều 14 Bản Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi NN thu hồi đất QĐ 106/2005/QĐ-UBND


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7644/UBND-ĐTMT không áp dụng Điều 14 Bản Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi NN thu hồi đất QĐ 106/2005/QĐ-UBND
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7644/UBND-ĐTMT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Hữu Tín
        Ngày ban hành08/11/2007
        Ngày hiệu lực08/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7644/UBND-ĐTMT không áp dụng Điều 14 Bản Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi NN thu hồi đất QĐ 106/2005/QĐ-UBND

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7644/UBND-ĐTMT không áp dụng Điều 14 Bản Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi NN thu hồi đất QĐ 106/2005/QĐ-UBND

           • 08/11/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/11/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực