Công văn 7647/TCHQ-GSQL

Công văn 7647/TCHQ-GSQL năm 2015 về nhập khẩu phế liệu nhựa do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7647/TCHQ-GSQL 2015 nhập khẩu phế liệu nhựa


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7647/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu phế liệu nhựa.

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 1692/HQHCM-GSQL ngày 25/6/2015 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc nhập khẩu phế liệu nhựa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về đề xuất bỏ yêu cầu quy định kích cỡ mẫu phế liệu nhựa nhập khẩu:

Liên quan đến việc này, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6642/TCHQ-GSQL ngày 21/7/2015 trao đi với Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tại công văn trả lời số 1619/TCMT-KSON ngày 05/8/2015 của Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến: “quy định về kích cỡ phế liệu nhựa nhm mục đích yêu cầu doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu nhựa trách nhiệm xử lý để loại bỏ trước các tạp chất, chất thải còn bám dính trong lô hàng phế liệu nhựa nhập khẩu, hạn chế tối đa rủi ro, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và lợi dụng nhập khẩu chất thải vào Việt Nam”. Đồng thời, Tổng cục Môi trường trả lời sẽ nghiên cứu, xem xét kiến nghị và báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định. Trong thời gian này, đề nghị các đơn vị Hải quan thực hiện đúng theo các quy định pháp luật hiện hành về quản lý nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

2. Về đề xuất đưa phế liệu nhựa nhập khẩu vào Danh mục hàng trọng điểm để quản lý rủi ro về giá:

- Theo quy định tại Thông tư 29/2014/TT-BTC các quy định, chính sách quản lý chuyên ngành đối với các mặt hàng phế liệu nhựa và công văn số 6037/TCHQ-GSQL ngày 01/7/2015 của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường công tác kiểm tra hàng hóa là phế liệu nhập khẩu thì mặt hàng phế liệu nhựa đã được đưa vào đối tượng trọng điểm rủi ro cao, được thiết lập tiêu chí trên hệ thống để phân luồng kiểm tra (luồng đỏ), được cơ quan hải quan kiểm tra toàn bộ, trong đó bao gồm việc kiểm tra giá trị khai báo đã được thực hiện theo quy định, quy trình về thủ tục hải quan.

- Theo quy định tại Điều 3 Luật thuế Bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12, Điều 2 Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Bảo vệ môi trường, Điều 1 Thông tư 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế">152/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường thì không quy định phế liệu nhựa là đối tượng chịu thuế.

Việc đưa phế liệu nhựa vào đối tượng chịu thuế phải được Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. Đồng thời phải được Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá tác động đối với môi trường của việc nhập khẩu phế liệu nhựa.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Thuộc tính Công văn 7647/TCHQ-GSQL

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 7647/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/08/2015
Ngày hiệu lực 21/08/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7647/TCHQ-GSQL 2015 nhập khẩu phế liệu nhựa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 7647/TCHQ-GSQL 2015 nhập khẩu phế liệu nhựa
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 7647/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành 21/08/2015
Ngày hiệu lực 21/08/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 7647/TCHQ-GSQL 2015 nhập khẩu phế liệu nhựa

Lịch sử hiệu lực Công văn 7647/TCHQ-GSQL 2015 nhập khẩu phế liệu nhựa

  • 21/08/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/08/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực