Công văn 765/TTg-KGVX

Công văn số 765/TTg-KGVX về việc đào tạo trình độ đại học chính quy hệ dân sự của Học viện Hậu cần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 765/TTg-KGVX đào tạo trình độ đại học chính quy hệ dân sự của Học viện Hậu cần


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 765/TTg-KGVX
V/v đào tạo trình độ đại học chính quy hệ dân sự của Học viện Hậu cần

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng về việc cho phép Học viện Hậu cần thuộc Bộ Quốc phòng được tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hệ chính quy dân sự tại Tờ trình số 1540/TTr-BQP ngày 31 tháng 3 năm 2008 và ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo đại học chính quy hệ dân sự của Học viện Hậu cần tại công văn số 2345/BGDĐT-ĐH&SĐH ngày 20 tháng 3 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép Học viện Hậu cần thuộc Bộ Quốc phòng được đào tạo trình độ đại học hệ dân sự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

2. Giao Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo theo thẩm quyền chỉ đạo, hướng dẫn việc mở mã ngành và tuyển sinh đào tạo hàng năm hệ dân sự của Học viện Hậu cần theo các quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, NV, KH&CN;
- Học viện Hậu cần;
- VPCP: BTCN, các PCN;
các Vụ: NC, ĐP, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 765/TTg-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu765/TTg-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2008
Ngày hiệu lực22/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 765/TTg-KGVX

Lược đồ Công văn 765/TTg-KGVX đào tạo trình độ đại học chính quy hệ dân sự của Học viện Hậu cần


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 765/TTg-KGVX đào tạo trình độ đại học chính quy hệ dân sự của Học viện Hậu cần
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu765/TTg-KGVX
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Thiện Nhân
        Ngày ban hành22/05/2008
        Ngày hiệu lực22/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 765/TTg-KGVX đào tạo trình độ đại học chính quy hệ dân sự của Học viện Hậu cần

              Lịch sử hiệu lực Công văn 765/TTg-KGVX đào tạo trình độ đại học chính quy hệ dân sự của Học viện Hậu cần

              • 22/05/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 22/05/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực