Công văn 765/TTg-QHQT

Công văn 765/TTg-QHQT về phê duyệt kết quả đàm phán Dự án “Thủy điện Trung Sơn” vay vốn WB do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 765/TTg-QHQT phê duyệt kết quả đàm phán Dự án Thủy điện Trung Sơn


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 765/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt kết quả đàm phán Dự án “Thủy điện Trung Sơn” vay vốn WB.

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tư pháp, Công Thương.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 91/TTr-NHNN ngày 25 tháng 4 năm 2011), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt kết quả đàm phán Hiệp định Vay và các văn bản pháp lý liên quan cho Dự án “Thủy điện Trung Sơn”, như kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu tại văn bản trên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 411,72 triệu USD, trong đó vốn vay của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD) thuộc Ngân hàng Thế giới (WB) là 330 triệu USD, vốn đối ứng (81,72 triệu USD) được bố trí trong dự toán ngân sách của các cơ quan thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thay mặt Nhà nước CHXHCN Việt Nam ký với WB Hiệp định Vay và các văn bản pháp lý liên quan của Dự án.

3. Bộ Ngoại giao thông báo cho WB biết về việc ủy quyền trên của Thủ tướng Chính phủ.

4. Bộ Công Thương ra quyết định điều chỉnh Dự án đầu tư phù hợp với kết quả đàm phán.

5. Bộ Tài chính trao đổi thống nhất với Tập đoàn Điện lực Việt Nam để xác định Cơ quan cho vay lại nhằm đảm bảo hoàn tất điều kiện hiệu lực trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký Hiệp định Vay.

6. Sau khi Hiệp định Vay được ký, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan hoàn tất các điều kiện hiệu lực của Hiệp định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Hoàng Trung Hải;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Công ty TNHH Thủy điện Trung Sơn;
- Tổng Công ty truyền tải điện quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTN, KTTH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 765/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu765/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2011
Ngày hiệu lực16/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 765/TTg-QHQT phê duyệt kết quả đàm phán Dự án Thủy điện Trung Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 765/TTg-QHQT phê duyệt kết quả đàm phán Dự án Thủy điện Trung Sơn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu765/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành16/05/2011
        Ngày hiệu lực16/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 765/TTg-QHQT phê duyệt kết quả đàm phán Dự án Thủy điện Trung Sơn

             Lịch sử hiệu lực Công văn 765/TTg-QHQT phê duyệt kết quả đàm phán Dự án Thủy điện Trung Sơn

             • 16/05/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/05/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực