Công văn 7651/TCHQ-TVQT

Công văn 7651/TCHQ-TVQT năm 2017 về thông báo Thông tư 107/2017/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7651/TCHQ-TVQT 2017 thông báo Thông tư 107/2017/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7651/TCHQ-TVQT
V/v thông báo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Các đơn vị dự toán cấp 3 thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp thay thế Quyết định số 19/2006/QĐ-BTCáp dụng từ ngày 01/01/2018. Tại Thông tư này hướng dẫn Chế độ kế toán mới theo Luật kế toán số 88/2015/QH13 và Luật Ngân sách số 83/2015/QH13, thay đổi cách hạch toán của một số nghiệp vụ kế toán phát sinh, hướng dẫn cách lập Báo cáo tài chính nhà nước.

Do thời gian áp dụng Chế độ kế toán mới rất gấp, Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị chủ động nghiên cứu Thông tư số 107/2017/TT-BTC Tổng cục Hải quan dự kiến tổ chức tập huấn vào tháng 1/2018 với Giảng viên là cán bộ thuộc Vụ Chế độ kế toán - Bộ Tài chính (đơn vị chủ trì soạn thảo Thông tư) để hướng dẫn của các đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo đơn vị biết để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TVQT (3b).

TL. TNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC TÀI VỤ - QUẢN TRỊ
PHÓ
CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Th
u Hương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7651/TCHQ-TVQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7651/TCHQ-TVQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2017
Ngày hiệu lực22/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7651/TCHQ-TVQT 2017 thông báo Thông tư 107/2017/TT-BTC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7651/TCHQ-TVQT 2017 thông báo Thông tư 107/2017/TT-BTC
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7651/TCHQ-TVQT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Thu Hương
        Ngày ban hành22/11/2017
        Ngày hiệu lực22/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7651/TCHQ-TVQT 2017 thông báo Thông tư 107/2017/TT-BTC

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7651/TCHQ-TVQT 2017 thông báo Thông tư 107/2017/TT-BTC

           • 22/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực