Công văn 76517/CT-TTHT

Công văn 76517/CT-TTHT năm 2017 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi trả thu nhập cho cá nhân không ký hợp đồng lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 76517/CT-TTHT 2017 khấu trừ thuế thu nhập cá nhân Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76517/CT-TTHT
V/v khấu trừ thuế TNCN khi trả thu nhập cho các cá nhân không ký hợp đồng lao động

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: VPĐD Tổ chức Netherlands Development Organization tại Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 6 Nhà B Khách sạn La Thành, 218 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
MST: 0102377301

Trả lời công văn số 01/CV-2017 đề ngày 10/11/2017 của VPĐD Tổ chức Netherlands Development Organization tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là VPĐD) về việc khấu trừ thuế TNCN, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN hướng dẫn về khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế như sau:

“1. Khấu trừ thuế

Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập, cụ thể như sau:,..

b) Thu nhập từ tiền lương, tiền công

b.1) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.

i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp VPĐD có chi trả cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng để thực hiện một số công việc của dự án thì mỗi lần chi trả thù lao có tổng mức trả từ hai triệu (2.000.000) đồng trở lên, VPĐD phải khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để VPĐD Tổ chức Netherlands Development Organization tại Việt Nam được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TNCN;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 76517/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu76517/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/11/2017
Ngày hiệu lực23/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 76517/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 76517/CT-TTHT 2017 khấu trừ thuế thu nhập cá nhân Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 76517/CT-TTHT 2017 khấu trừ thuế thu nhập cá nhân Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu76517/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành23/11/2017
        Ngày hiệu lực23/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 76517/CT-TTHT 2017 khấu trừ thuế thu nhập cá nhân Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 76517/CT-TTHT 2017 khấu trừ thuế thu nhập cá nhân Hà Nội

            • 23/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực