Công văn 76518/CT-TTHT

Công văn 76518/CT-TTHT năm 2017 về quy định thanh tra, kiểm tra thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 76518/CT-TTHT 2017 quy định thanh tra kiểm tra thuế Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76518/CT-TTHT
V/v quy định về thanh tra, kiểm tra thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được Phiếu chuyển số 884/PC-TCT đề ngày 20/09/2017 của Tổng cục Thuế chuyển thư hỏi của độc giả Vũ Văn Hà (địa chỉ: số 559 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) do cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính chuyển đến (sau đây gọi là “Độc giả”) hỏi về chính sách thuế. Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi Điều 12, Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

“Điều 12. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp

4. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp

a) Doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng bất động sản ở cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính thì kê khai thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế). Trường hợp doanh nghiệp có trụ sở chính tại tỉnh, thành phố này nhưng có hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại tỉnh, thành phố khác thì nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế do Cục trưởng Cục Thuế nơi phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản quyết định.”

- Căn cứ Điều 65 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính Phủ, quy định về thanh tra tại trụ sở người nộp thuế:

“1. Các trường hợp thanh tra tại trụ sở người nộp thuế:

- Thanh tra theo kế hoạch được tiến hành theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế; thanh tra để giải quyết khiếu nại, tố cáo, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản, cổ phần hóa; hoặc theo yêu cầu của thủ trưởng cơ quan quản lý thuế các cấp hoặc Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. Kế hoạch thanh tra hàng năm

a) Kế hoạch thanh tra hàng năm được lập trên cơ sở yêu cầu quản lý của ngành thuế; căn cứ hướng dẫn, định hướng của Bộ Tài chính và việc đánh giá, phân tích thông tin, xác định rủi ro của người nộp thuế.

b) Kế hoạch thanh tra hàng năm khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt bao gồm các tài liệu: thuyết minh căn cứ lập kế hoạch; danh mục người nộp thuế được thanh tra và dự thảo Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra.

c) Danh mục người nộp thuế được thanh tra bao gồm:

- Tên, mã số thuế người nộp thuế;

- Chuyên đề thanh tra (nếu có)

- Trường hợp cần thiết ghi rõ: kỳ thanh tra, nội dung thanh tra, thời gian thực hiện.”

Căn cứ các quy định trên:

Trường hợp Công ty có chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại tỉnh Hưng Yên, có hoạt động kinh doanh bất động sản ở địa phương cấp tỉnh khác với nơi Công ty đóng trụ sở chính (Hà Nội) thì chi nhánh thực hiện khai thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản tại tỉnh Hưng Yên.

Cục Thuế tỉnh Hưng Yên có thẩm quyền ban hành quyết định thanh tra thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014, 2015 đối với chi nhánh trong phạm vi quản lý thuế theo quy định tại Điều 65 Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp hai Cục Thuế ban hành quyết định kiểm tra thuế tại chi nhánh (cùng một nội dung, cùng thời kỳ) thì đề nghị độc giả cung cấp hồ sơ và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được xem xét, giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính được biết và hướng dẫn độc giả thực hiện

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- Phòng Pháp chế;
- Phòng Thanh tra 1;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 76518/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu76518/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/11/2017
Ngày hiệu lực23/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 76518/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 76518/CT-TTHT 2017 quy định thanh tra kiểm tra thuế Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 76518/CT-TTHT 2017 quy định thanh tra kiểm tra thuế Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu76518/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành23/11/2017
        Ngày hiệu lực23/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 76518/CT-TTHT 2017 quy định thanh tra kiểm tra thuế Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 76518/CT-TTHT 2017 quy định thanh tra kiểm tra thuế Hà Nội

            • 23/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực