Công văn 7655/BNN-KTHT

Nội dung toàn văn Công văn 7655/BNN-KTHT 2023 sơ kết thực hiện Nghị định 40/2017/NĐ-CP


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7655/BNN-KTHT
V/v sơ kết thực hiện Nghị định số 40/2017/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2023

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị định số 40/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh muối và Quyết định số 1122/QĐ-BNN-KTHT ngày 28/3/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ và kinh phí thực hiện phát triển ngành muối năm 2023. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có sản xuất muối quan tâm, chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Căn cứ các nội dung, nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 40/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ, chỉ đạo tổ chức sơ kết thực hiện Nghị định của Chính phủ.

2. Xây dựng Báo cáo kết quả triển khai thực hiện đến năm 2023, trong đó đặc biệt phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được Chính phủ giao; đánh giá toàn diện tác động việc giảm quy mô diện tích, sản lượng muối đối với việc đáp ứng nhu cầu muối phục vụ tiêu dùng, sản xuất công nghiệp và sinh kế người dân làm muối, đồng thời đề xuất khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ.

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố hoàn thành việc sơ kết, tổng hợp báo cáo gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bằng văn bản (theo địa chỉ: Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, nhà B9, số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội và hòm thư điện tử: [email protected]) trước ngày 30/10/2023 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

(Mọi chi tiết liên hệ: Đồng chí Trần Việt Hưng - Phòng Nghề Muối - Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - DĐ: 0912.980.466)


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c);
- Lưu: VT, KTHT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Thanh Nam

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7655/BNN-KTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7655/BNN-KTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(01/11/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7655/BNN-KTHT

Lược đồ Công văn 7655/BNN-KTHT 2023 sơ kết thực hiện Nghị định 40/2017/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7655/BNN-KTHT 2023 sơ kết thực hiện Nghị định 40/2017/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7655/BNN-KTHT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýTrần Thanh Nam
        Ngày ban hành25/10/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (01/11/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7655/BNN-KTHT 2023 sơ kết thực hiện Nghị định 40/2017/NĐ-CP

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7655/BNN-KTHT 2023 sơ kết thực hiện Nghị định 40/2017/NĐ-CP

              • 25/10/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực