Công văn 766/UBND-VX

Công văn 766/UBND-VX năm 2015 đính chính Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ

Nội dung toàn văn Công văn 766/UBND-VX 2015 đính chính Quyết định 02/2015/QĐ-UBND Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 766/UBND-VX
V/v đính chính Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố

Cần Thơ, ngày 14 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi:

- Sở Tư pháp;
- Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố.

 

Theo kiến nghị của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 421/BC-STP ngày 11 tháng 02 năm 2015 về việc tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, xin đính chính các căn cứ trong Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng, như sau:

Phần căn cứ Quyết định viết là: “Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 12 năm 2004;”

Xin sửa lại là: “Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;”

- “Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2012 và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;”

Xin sửa lại là: “Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

- Phần căn cứ Quyết định viết là: “Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2012 và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ;”

Xin sửa lại là: “Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;”

- Phần căn cứ Quyết định viết là: “Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,”

Xin sửa lại là: “Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,”

 

 

TUQ. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Quang Nghị

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 766/UBND-VX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu766/UBND-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2015
Ngày hiệu lực14/02/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 766/UBND-VX

Lược đồ Công văn 766/UBND-VX 2015 đính chính Quyết định 02/2015/QĐ-UBND Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 766/UBND-VX 2015 đính chính Quyết định 02/2015/QĐ-UBND Cần Thơ
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu766/UBND-VX
       Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
       Người kýNguyễn Quang Nghị
       Ngày ban hành14/02/2015
       Ngày hiệu lực14/02/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 766/UBND-VX 2015 đính chính Quyết định 02/2015/QĐ-UBND Cần Thơ

          Lịch sử hiệu lực Công văn 766/UBND-VX 2015 đính chính Quyết định 02/2015/QĐ-UBND Cần Thơ

          • 14/02/2015

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 14/02/2015

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực