Công văn 7663/UBND-NC

Công văn số 7663/UBND-NC của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vê việc giải quyết vướng mắc về công chứng, chứng thực.

Nội dung toàn văn Công văn 7663/UBND-NC giải quyết vướng mắc công chứng, chứng thực.


UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7663/UBND-NC
V/v: Giải quyết vướng mắc về công chứng, chứng thực

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi

- Sở Tư pháp
- Sở Tài chính
- Sở Xây dựng
- Sở Tài nguyên và môi trường

 

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 2704/STP-BTTP ngày 21 tháng 8 năm 2006 về việc vướng mắc khi triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLB/BTP-BTNMT giữa Bộ Tư pháp và Bộ Tài Nguyên và Môi trường và ý kiến của các ngành tại cuộc họp giải quyết một số vướng mắc của ngành Tư pháp ngày 12 tháng 9 năm 2006; Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Về thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản:

- Do nội dung của Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLB/BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài Nguyên và Môi trường không phù hợp với Luật Nhà ở; Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận cho các Phòng công chứng được tiếp tục áp dụng các văn bản của thành phố về thẩm quyền địa hạt công chứng, chứng thực đối với hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản…

- Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng nghiên cứu Nghị định số 90/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06 tháng 9 năm 2006 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; trước ngày 31 tháng 10 năm 2006 báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định về thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản cho phù hợp pháp luật.

2. Về hồ sơ, giấy tờ hợp lệ khi yêu cầu công chứng, chứng thực:

Để bảo đảm tính chính xác, có cơ sở cho người thực hiện công chứng, chứng thực, chấp thuận cho các cơ quan công chứng, chứng thực được tiếp tục thực hiện việc yêu cầu xuất trình giấy tờ cần thiết cho việc công chứng, chứng thực theo quy định của Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực; đồng thời các cơ quan công chứng, chứng thực cần giải thích cho người dân đến liên hệ công chứng, chứng thực hiểu rõ về Thông tư liên tịch số 04/2006 và Nghị định số 75/2000/NĐ-CP khi họ có thắc mắc.

3. Về vấn đề yêu cầu cung cấp thông tin địa chính:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tư pháp bàn thống nhất về thời hạn cung cấp thông tin và xây dựng mức lệ phí cung cấp thông tin trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được Công văn này, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết.

4. Về thời hạn và việc ghi sổ công chứng, chứng thực:

Chấp thuận cho các cơ quan công chứng, chứng thực tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực.

5. Thực tế hiện nay có sự chưa thống nhất giữa các văn bản pháp luật điều chỉnh các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản, vì vậy Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Xây dựng nghiên cứu sự không tương thích giữa các văn bản pháp luật trong quá trình thực hiện, đề xuất ý kiến trên cơ sở có lợi cho người dân, đồng thời dự thảo văn bản trình Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ, chậm nhất vào ngày 25 tháng 10 năm 2006./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTUB: CT, PCT/ĐT, NC;
- Ban Quản lý các KCN-KCX TP;
- UBND các quận, huyện;
- UBND xã, phường, thị trấn;
- VPHĐ-UB: PVP/PC, ĐT;
- Tổ ĐT, PC, NC;
- Lưu: VT, (NC/K))

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7663/UBND-NC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7663/UBND-NC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2006
Ngày hiệu lực16/10/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7663/UBND-NC giải quyết vướng mắc công chứng, chứng thực.


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7663/UBND-NC giải quyết vướng mắc công chứng, chứng thực.
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7663/UBND-NC
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Đua
        Ngày ban hành16/10/2006
        Ngày hiệu lực16/10/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 7663/UBND-NC giải quyết vướng mắc công chứng, chứng thực.

             Lịch sử hiệu lực Công văn 7663/UBND-NC giải quyết vướng mắc công chứng, chứng thực.

             • 16/10/2006

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/10/2006

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực