Công văn 768/TCT-PCCS

Công văn số 768/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về chính sách thuế

Nội dung toàn văn Công văn 768/TCT-PCCS chính sách thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 768/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế

 Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 2754/CT-TT&HT ngày 30/11/2006 của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp về việc thực hành luật thuế GTGT của TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại điểm 2, Điều 171 Luật thương mại quy định: “2. Trường hợp bên giao đại lý ấn định giá mua, giá bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ cho khách hàng thì bên đại lý được hưởng hoa hồng tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá mua, giá bán hàng hóa hoặc giá cung ứng dịch vụ.”

Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Bảo Phương bán đúng giá theo khung giá mà Công ty Dutch Lady Việt Nam quy định và được hưởng khoản giảm giá này được xem là một khoản hoa hồng Công ty Dutch Lady Việt Nam trả cho Công ty TNHH Bảo Phương.

2. Theo hướng dẫn tại điểm 2, Mục II, Phần A Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về trường hợp không thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: “2. Hộ gia đình, cá nhân nông dân sản xuất nông nghiệp có thu nhập từ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, trừ hộ gia đình và cá nhân nông dân sản xuất hàng hóa lớn, có thu nhập cao từ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.”

Căn cứ vào quy định trên, hộ gia đình, cá nhân tiến hành sản xuất nông nghiệp có thu nhập từ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản (trừ hộ gia đình và cá nhân sản xuất hàng hóa lớn có thu nhập cao từ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản) không thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 768/TCT-PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu768/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/02/2007
Ngày hiệu lực13/02/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 768/TCT-PCCS chính sách thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 768/TCT-PCCS chính sách thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu768/TCT-PCCS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành13/02/2007
        Ngày hiệu lực13/02/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 768/TCT-PCCS chính sách thuế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 768/TCT-PCCS chính sách thuế

           • 13/02/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/02/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực