Công văn 76800/CT-TTHT

Công văn 76800/CT-TTHT năm 2017 về khấu trừ và quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi trả lương Net do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 76800/CT-TTHT 2017 khấu trừ quyết toán thuế thu nhập cá nhân Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76800/CT-TTHT
V/v khấu trừ và quyết toán thuế TNCN khi trả lương Net

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2017

 

Kinh gửi: Công ty TNHH Công trình Long River
Địa chỉ: Số 131 Bùi Thị Xuân, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
MST: 0106323184

Trả lời công văn số 191017/CV-17 ngày 19/10/2017 và công văn số 201017/CV-17 ngày 20/10/2017 của Công ty TNHH Công trình Long River (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về khấu trừ và quyết toán thuế TNCN khi trả lương Net, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính:

+ Tại Điểm b Khoản 4 Điều 7 quy định về quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế:

“b) Trường hợp cá nhân thuộc diện quyết toán thuế theo quy định thì thu nhập chịu thuế của năm là tổng thu nhập chịu thuế của từng tháng được xác định trên cơ sở thu nhập tính thuế đã quy đổi Trường hợp cá nhân có thu nhập không bao gồm thuế từ nhiều tổ chức trả thu nhập thì thu nhập chịu thuế của năm là tổng thu nhập chịu thuế từng tháng tại các tổ chức trả thu nhập trong năm.”

+ Tại Khoản 1 Điều 25 quy định về khấu trừ thuế:

“1. Khấu trừ thuế

Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập,...”

- Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 30/7/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 4 Điều 7 Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định về căn cứ tính thuế đối với thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công:

“a) Thu nhập làm căn cứ quy đổi thành thu nhập tính thuế là thu nhập thực nhận (không bao gồm thu nhập được miễn thuế) cộng (+) các khoản lợi ích do người sử dụng lao động trả thay cho người lao động (nếu có) trừ (-) các khoản giảm trừ. Trường hợp người sử dụng lao động áp dụng chính sách “tiền thuế giả định ”, “tiền nhà giả định” thì thu nhập làm căn cứ quy đổi thành thu nhập tính thuế không bao gồm “tiền thuế giả định”, “tiền nhà giả định”. Trường hợp trong các khoản trả thay có tiền thuê nhà thì tiền thuê nhà tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi bằng số thực trả nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập (chưa bao gồm tiền thuê nhà thực tế phát sinh, “tiền nhà giả định” (nếu có)).

Công thức xác định thu nhập làm căn cứ quy đổi:

Thu nhập làm căn cứ quy đổi

=

Thu nhập được nhận

+

Các khoản trả thay

-

Các khoản giảm trừ

- Thu nhập thực nhận là tiền lương, tiền công không bao gồm thuế mà người lao động nhận được hàng tháng.

- Các khoản trả thay là các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền do người sử dụng lao động trả cho người lao động theo hướng dẫn tại điểm đ, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC và khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

- Các khoản giảm trừ bao gồm: giảm trừ gia cảnh; giảm trừ đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện; giảm trừ đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC và Điều 15 Thông tư số 92/2015/TT-BTC.”

Căn cứ các quy định trên:

1. Khi khai thuế TNCN theo quý: Công ty xác định thuế TNCN bằng cách cộng tổng số thuế TNCN tạm khấu trừ của từng tháng trên cơ sở đã quy đổi theo thu nhập thực nhận.

2. Khi quyết toán thuế: Thu nhập tính thuế cả năm là tổng thu nhập chịu thuế của từng tháng được xác định trên cơ sở đã quy đổi theo thu nhập thực nhận từng tháng.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 76800/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu76800/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/11/2017
Ngày hiệu lực24/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 76800/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 76800/CT-TTHT 2017 khấu trừ quyết toán thuế thu nhập cá nhân Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 76800/CT-TTHT 2017 khấu trừ quyết toán thuế thu nhập cá nhân Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu76800/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành24/11/2017
        Ngày hiệu lực24/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 76800/CT-TTHT 2017 khấu trừ quyết toán thuế thu nhập cá nhân Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 76800/CT-TTHT 2017 khấu trừ quyết toán thuế thu nhập cá nhân Hà Nội

            • 24/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực