Công văn 7687/UBND-KT

Công văn 7687/UBND-KT kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn giải ngân vốn đầu tư phát triển, trái phiếu Chính phủ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, công trình trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2012

Nội dung toàn văn Công văn 7687/UBND-KT kiểm tra đôn đốc hướng dẫn giải ngân vốn đầu tư phát triển


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7687/UBND-KT
V/v Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn giải ngân vốn ĐTPT, TPCP để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn Thành phố năm 2012

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước Hà Nội;
- Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố;
- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã.

 

UBND Thành phố nhận được văn bản số 13049/BTC-ĐT ngày 26/9/2012 của Bộ Tài chính về việc thông báo tình hình thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ 6 tháng năm 2012; để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn Thành phố năm 2012, UBND Thành phố giao:

1. Sở Tài chính chủ động phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Hà Nội căn cứ quy định pháp luật, ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành Trung ương và Thành phố; thường xuyên, liên tục kiểm tra, hướng dẫn chủ đầu tư, đơn vị thi công giải ngân vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn Thành phố năm 2012.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hà Nội và các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền cho các chủ đầu tư và đơn vị thi công; thống nhất, đề xuất UBND Thành phố các biện pháp tháo gỡ, khắc phục để đẩy nhanh tiến độ giải ngân và thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2012; tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện những vấn đề thuộc thẩm quyền các Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Như trên;
- CVP. PVPGiao, PVP, KT, các PCV, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7687/UBND-KT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7687/UBND-KT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2012
Ngày hiệu lực04/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7687/UBND-KT kiểm tra đôn đốc hướng dẫn giải ngân vốn đầu tư phát triển


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7687/UBND-KT kiểm tra đôn đốc hướng dẫn giải ngân vốn đầu tư phát triển
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7687/UBND-KT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Huy Tưởng
        Ngày ban hành04/10/2012
        Ngày hiệu lực04/10/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7687/UBND-KT kiểm tra đôn đốc hướng dẫn giải ngân vốn đầu tư phát triển

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7687/UBND-KT kiểm tra đôn đốc hướng dẫn giải ngân vốn đầu tư phát triển

              • 04/10/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/10/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực