Công văn 7691/BNN-TCTS

Công văn 7691/BNN-TCTS năm 2014 thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7691/BNN-TCTS 2014 thực hiện19/CT-TTg tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7691/BNN-TCTS
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2014

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 30 tháng 7 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 19/CT-TTg về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong thời gian tới. Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg có hiệu quả, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai, thực hiện một số nội dung sau.

1. Kiện toàn, lồng ghép Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản với Ban chỉ đạo Chương trình Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Có kế hoạch phân công cụ thể cho các ban, ngành và lực lượng kiểm tra, kiểm soát trên địa bàn nhằm quản lý có hiệu quả việc sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc trong khai thác thủy sản.

2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Chỉ thị số 19/CT-TTg đến mọi tầng lớp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; các tổ chức đoàn thể, xã hội và nhân dân từ tỉnh xuống huyện, xã, phường, qua đó nâng cao nhận thức cho cộng đồng xã hội về ý thức, trách nhiệm và nghĩa vụ trong việc phòng, chống việc sử dụng trái phép chất nổ, xung điện, chất độc trong khai thác thủy sản.

3. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng chất nổ, xung điện, các ngư cụ bị cấm sử dụng trong khai thác thủy sản. Chỉ đạo các đơn vị chuyên ngành như: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công Thương; Công an; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý chặt các nguồn thuốc nổ, kíp nổ, xung điện.... Xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

4. Chỉ đạo cơ quan chuyên ngành tổ chức điều tra, nghiên cứu, đánh giá hiện trạng nguồn lợi thủy, hải sản tại các thủy vực ngoài tự nhiên. Ban hành quy định vùng cấm, thời gian cấm, ngư cụ cấm và đối tượng thủy sản cấm khai thác theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Luật Thủy sản năm 2003. Đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác quy hoạch và đưa vào hoạt động các khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa, khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản dựa vào cộng đồng nhằm phục hồi các hệ sinh thái, bãi giống thủy sản trên địa bàn tỉnh.

5. Đẩy mạnh công tác tái tạo, thả bổ sung giống thủy sản ra các thủy vực ngoài tự nhiên. Xây dựng và đưa hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy sản vào hoạt động thường xuyên trên địa bàn tỉnh, thành phố. Hàng năm lựa chọn các loài thủy sản bản địa, loài có giá trị kinh tế để tiến hành thả nhằm khôi phục nguồn lợi và tăng mật độ quần thể của các loài đã bị khai thác cạn kiệt. Giai đoạn đầu thả tập trung tại các lưu vực sông và hồ chứa.

6. Chỉ đạo các Sở, Ban ngành liên quan trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch, nội dung và kinh phí triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo nhiệm vụ và chức năng của từng đơn vị. Bố trí ngân sách địa phương để triển khai các nội dung của Chỉ thị vào kế hoạch ngân sách của tỉnh, thành phố năm 2015.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (b/c);
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Sở NN&PTNT các tỉnh;
- Vụ KH; TC; KHCN&MT;
- Lưu: VT, TCTS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Thuộc tính Công văn 7691/BNN-TCTS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7691/BNN-TCTS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/09/2014
Ngày hiệu lực25/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7691/BNN-TCTS 2014 thực hiện19/CT-TTg tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7691/BNN-TCTS 2014 thực hiện19/CT-TTg tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7691/BNN-TCTS
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýVũ Văn Tám
        Ngày ban hành25/09/2014
        Ngày hiệu lực25/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7691/BNN-TCTS 2014 thực hiện19/CT-TTg tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7691/BNN-TCTS 2014 thực hiện19/CT-TTg tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản

           • 25/09/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/09/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực