Công văn 7698/TCHQ-TXNK

Công văn 7698/TCHQ-TXNK năm 2017 về chính sách thuế đối với phần mềm thiết kế mẫu tiền do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7698/TCHQ-TXNK 2017 chính sách thuế đối với phần mềm thiết kế mẫu tiền


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7698/TCHQ-TXNK
V/v chính sách thuế đối với phần mềm thiết kế mẫu tiền

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Công nghệ thông tin - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
(64 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 80/BQLDA ngày 31/08/2017 của Ban Quản lý dự án (QLDA) phần mềm thiết kế mẫu tiền của Cục phát hành và kho quỹ (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) về việc làm rõ đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) và mã số hàng hóa đối với phần mềm thiết kế mẫu tiền thuộc hợp đồng số PMU-JURA/2016/Package#1. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về xác định mã số hàng hóa đối với phần mềm thiết kế mẫu tiền:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Theo công văn trên của Ban QLDA thì hàng hóa là 1 bộ sản phẩm phương tiện lưu trữ, gồm: 01 đĩa DVD chứa đựng Phần mềm (cài được cho 2 máy tính); 02 USB (dongle) lưu trữ khóa bảo vệ phần mềm, thỏa mãn các điều kiện bộ sản phẩm được đóng gói để bán lẻ và được phân loại theo sản phẩm chính là đĩa DVD thuộc 85.23, phân nhóm “- Phương tiện lưu trữ thông tin quang học”, phân nhóm 8523.49 “- - Loại khác”, phân nhóm“- - - Đĩa dùng cho hệ thống đọc bằng laser”.

Đề nghị Ban Quản lý dự án căn cứ đặc điểm thông tin được ghi trong đĩa đ xác định mã s cho mặt hàng, cụ thể:

8523.49.11

- - - - Loại sử dụng để tái tạo các hiện tượng trừ âm thanh hoặc hình ảnh

 

- - - - Loại chỉ sử dụng để tái tạo âm thanh:

8523.49.12

- - - - - Đĩa chứa nội dung giáo dục, kỹ thuật, khoa học, lịch sử hoặc văn hóa

8523.49.13

- - - - - Loại khác

8523.49.14

- - - - Loại khác, của loại sử dụng để sao chép các tập lệnh, dữ liệu, âm thanh và hình ảnh, được ghi ở dạng mã nhị phân để máy có thể đọc được, và có thể thao tác hoặc có thể tương tác với người sử dụng, thông qua một máy xử lý dữ liệu tự động; phương tiện lưu trữ được định dạng riêng (đã ghi)

8523.49.19

- - - - Loại khác

2. Về trị giá tính thuế:

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 4 Điều 6 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì trị giá hàng hóa nhập khẩu bao gồm cả trị giá phn mềm và chi phí để ghi hoặc cài đặt phần mềm vào hàng hóa nhập khẩu, nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Trên hóa đơn thương mại, trị giá của phần mềm không được tách với trị giá của phương tiện trung gian;

- Trị giá thực thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho phần mềm liên quan đến các khoản điều chỉnh cộng theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 39/2015/TT-BTC (như phí bản quyền).

- Phần mềm được ghi, cài đặt hoặc tích hp trong các hàng hóa nhập khẩu không phải là phương tiện trung gian.

Phương tiện trung gian, phần mềm được hiểu theo quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 2 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của B Tài chính.

3. Về đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng:

Theo quy định tại khoản 21 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì “Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy đnh của pháp luật” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu của Ban Quản lý dự án được xác định là phần mềm máy tính thì thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Ban Quản lý dự án phần mềm thiết kế mẫu tiền của Cục phát hành và kho quỹ được biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: V
T, TXNK-CST (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7698/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7698/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/11/2017
Ngày hiệu lực24/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7698/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 7698/TCHQ-TXNK 2017 chính sách thuế đối với phần mềm thiết kế mẫu tiền


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7698/TCHQ-TXNK 2017 chính sách thuế đối với phần mềm thiết kế mẫu tiền
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7698/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Ngọc Hưng
        Ngày ban hành24/11/2017
        Ngày hiệu lực24/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7698/TCHQ-TXNK 2017 chính sách thuế đối với phần mềm thiết kế mẫu tiền

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7698/TCHQ-TXNK 2017 chính sách thuế đối với phần mềm thiết kế mẫu tiền

           • 24/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực