Công văn 77/CVL-QLLĐ

Công văn 77/CVL-QLLĐ năm 2019 về cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Cục Việc làm ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 77/CVL-QLLĐ 2019 về cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC VIỆC LÀM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/CVL-QLLĐ
V/v cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Nhà hàng JW Homemade Catering Hàn Quốc
(Khu KT 887 Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc)

Trả lời công văn số 70/VPCP-ĐMDN ngày 04/01/2019 của Văn phòng Chính ph vviệc kiến nghị của Công ty TNHH Nhà hàng JW Homemade Catering Hàn Quốc về quy định giấy phép lao động cho người lao động nước ngi, Cục Việc làm có ý kiến như sau:

1. Về lao động nước ngoài được cử, điều động hoặc biệt phái

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì trường hợp người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực được cử, điều động hoặc biệt phái đến làm việc tại tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố nơi người lao động nước ngoài đang làm việc đlàm cùng vị trí công việc với thời hạn từ 10 ngày liên tục trở lên thì không phải cấp giấy phép lao động mới nhưng người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài đến làm việc.

2. Về lao động nước ngoài là nhà quản lý

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì đối với các vị trí Tng giám đốc; Phó tng giám đốc; Giám đốc; Phó giám đốc của các doanh nghiệp mà đáp ứng được theo quy định tại Khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp thì là nhà quản lý.

Trên đây là ý kiến của Cục Việc làm, đề nghị Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- C
ng Thông tin đin tử Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐTBXH;
- Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp (để b/c);
- Sở LĐTBXH tỉnh Vĩnh Phúc (để t/h);
- Lưu: VT, PQLLĐ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Quang Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 77/CVL-QLLĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu77/CVL-QLLĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2019
Ngày hiệu lực28/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 77/CVL-QLLĐ 2019 về cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 77/CVL-QLLĐ 2019 về cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu77/CVL-QLLĐ
        Cơ quan ban hànhCục Việc làm
        Người kýLê Quang Trung
        Ngày ban hành28/01/2019
        Ngày hiệu lực28/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 77/CVL-QLLĐ 2019 về cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc

           Lịch sử hiệu lực Công văn 77/CVL-QLLĐ 2019 về cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc

           • 28/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực