Công văn 770/GSQL-GQ1

Công văn 770/GSQL-GQ1 năm 2016 về nhập khẩu gạo lứt từ Lào do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 770/GSQL-GQ1 nhập khẩu gạo lứt từ Lào 2016


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 770/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu gạo lứt từ Lào

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH TM DV SX XNK Bảo Ngọc Bình Phước.
(Đ/c: p 7, xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước)

Trả lời công văn số 01/ĐĐN ngày 23/5/2016 của Công ty TNHH TM ĐV SX XNK Bảo Ngọc Bình Phước xin hướng dẫn thủ tục nhập khẩu mặt hàng gạo lứt có xuất xứ từ Lào về Việt Nam thông qua các cửa khẩu chính của hai nước, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách quản lý nhập khẩu: Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, Thông tư số 187/2013/NĐ-CP mua bán hàng hóa quốc tế">04/2014/TT-BCT quy định chi Tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP dẫn trên thì mặt hàng gạo không thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khu và không phải xin giấy phép nhập khẩu.

2. Về hồ sơ hải quan: Thực hiện theo quy định tại Luật Hải quan năm 2014, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 23/01/2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Ngoài ra, mặt hàng gạo thuộc đối tượng phải kiểm dịch thực vật khi nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng gạo lứt có xuất xứ từ Lào: Thực hiện theo Thông tư số 56/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Lào.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 770/GSQL-GQ1

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 770/GSQL-GQ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/06/2016
Ngày hiệu lực 10/06/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 770/GSQL-GQ1 nhập khẩu gạo lứt từ Lào 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 770/GSQL-GQ1 nhập khẩu gạo lứt từ Lào 2016
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 770/GSQL-GQ1
Cơ quan ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan
Người ký Ngô Minh Hải
Ngày ban hành 10/06/2016
Ngày hiệu lực 10/06/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 770/GSQL-GQ1 nhập khẩu gạo lứt từ Lào 2016

Lịch sử hiệu lực Công văn 770/GSQL-GQ1 nhập khẩu gạo lứt từ Lào 2016

  • 10/06/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 10/06/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực