Công văn 770/TĐC-THPC

Công văn số 770/TĐC-THPC ngày 22/07/2002 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện giám định hàng hoá phục vụ quản lý Nhà nước cho Công ty Giám định và Khử trùng FCC

Nội dung toàn văn Công văn 770/TĐC-THPC cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện giám định hàng hoá phục vụ quản lý nhà nước


BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 770/TĐC-THPC

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2002

 

GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 20/199/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 1999 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ giám định hàng hóa;
Căn cứ Thông tư số 20/1999/NĐ-CP">45/2001/TT-BKHCNMT ngày 25 tháng 7 năm 2001 của Bộ Khoa học - Cộng nghệ và Môi trường thực hiện Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 20/1999/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 1999 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ giám định hàng hóa;
Sau khi kiểm tra các điều kiện được quy định, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo:

1. Xác định Công ty Giám định và Khử trùng FCC. (Địa chỉ: Số 45 Đinh Tiên Hoàng - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh. Tel: 08 8223183/8225901 - Fax: 08 8290202/9103070 - E-mail: ) đủ điều kiện giám định phục vụ quản lý Nhà nước trong phạm vi được nêu cụ thể dưới đây:

Giám định công dụng, thành phần, chất lượng mặt hàng thức ăn gia súc có mã số hàng hóa 2301 ¸ 2309 thuộc Chương 23.

2. Thông báo này không thay thế văn bản trưng cầu giám định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3. Công ty thực hiện kiểm tra hàng hóa theo trưng cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra hàng hóa trước pháp luật.

4. Thông báo này có giá trị 2 năm kể từ ngày ký.

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Nguyễn Hữu Thiện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 770/TĐC-THPC

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 770/TĐC-THPC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/07/2002
Ngày hiệu lực 22/07/2002
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 770/TĐC-THPC

Lược đồ Công văn 770/TĐC-THPC cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện giám định hàng hoá phục vụ quản lý nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 770/TĐC-THPC cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện giám định hàng hoá phục vụ quản lý nhà nước
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 770/TĐC-THPC
Cơ quan ban hành Công nghệ và Môi trường, Bộ Khoa học
Người ký ***, Nguyễn Hữu Thiện
Ngày ban hành 22/07/2002
Ngày hiệu lực 22/07/2002
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 770/TĐC-THPC cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện giám định hàng hoá phục vụ quản lý nhà nước

Lịch sử hiệu lực Công văn 770/TĐC-THPC cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện giám định hàng hoá phục vụ quản lý nhà nước

  • 22/07/2002

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/07/2002

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực