Công văn 771/UBND-CT

Công văn 771/UBND-CT gia hạn nhập khẩu biên mậu mặt hàng than cốc do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 771/UBND-CT gia hạn nhập khẩu biên mậu mặt hàng than cốc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 771/UBND-CT
V/v: Gia hạn nhập khẩu biên mậu mặt hàng than cốc.

Lào Cai, ngày 03 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các sở, ngành: Công thương, Cục Hải quan tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng 8;
- UBND huyện Bát Xát;
- Công ty TNHH Phát triển Thương mại Bảo Sơn.

 

Căn cứ Công văn số 1770/BCT-TMMN ngày 06/3/2012 của Bộ Công thương về việc gia hạn nhập khẩu biên mậu mặt hàng than cốc; xét đề nghị của Công ty TNHH Phát triển Thương mại Bảo Sơn tại Công văn số 02/CV-BS ngày 08/3/2012 về việc xin gia hạn nhập khẩu biên mậu mặt hàng than cốc, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian nhập khẩu biên mậu mặt hàng than cốc của Công ty TNHH Phát triển Thương mại Bảo Sơn quy định tại Quyết định số 3110/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 của UBND tỉnh Lào Cai đến hết ngày 20/6/2012 với số lượng 300 tấn (ba trăm tấn);

2. Giao Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Công thương và các cơ quan có liên quan quản lý chặt chẽ theo quy định của pháp luật việc nhập khẩu than cốc nêu trên của Công ty TNHH Phát triển Thương mại Bảo Sơn;

3. Công ty TNHH Phát triển Thương mại Bảo Sơn có trách nhiệm thực hiện đúng quy định về chính sách nhập khẩu than cốc, chính sách thuế, các quy định của pháp luật về hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan khác; đồng thời gửi báo cáo kết quả nhập khẩu về Sở Công thương Lào Cai vào ngày 25 hàng tháng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. UBND tỉnh;
- Bộ Công thương;
- Bộ Tài chính;
- Lãnh đạo VP (đ/c Thìn);
- Lưu VT, CT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Dương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 771/UBND-CT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu771/UBND-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2012
Ngày hiệu lực03/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 771/UBND-CT gia hạn nhập khẩu biên mậu mặt hàng than cốc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 771/UBND-CT gia hạn nhập khẩu biên mậu mặt hàng than cốc
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu771/UBND-CT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýNguyễn Thanh Dương
        Ngày ban hành03/04/2012
        Ngày hiệu lực03/04/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 771/UBND-CT gia hạn nhập khẩu biên mậu mặt hàng than cốc

              Lịch sử hiệu lực Công văn 771/UBND-CT gia hạn nhập khẩu biên mậu mặt hàng than cốc

              • 03/04/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/04/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực