Công văn 7711/VPCP-KTTH

Công văn 7711/VPCP-KTTH năm 2014 về Báo cáo giám sát tài chính, xếp loại doanh nghiệp nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7711/VPCP-KTTH 2014 báo cáo giám sát tài chính xếp loại doanh nghiệp nhà nước


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7711/VPCP-KTTH
V/v Báo cáo giám sát tài chính, xếp loại doanh nghiệp nhà nước

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủ
y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
-
Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 12980/BTC-TCDN ngày 16 tháng 9 năm 2014 về việc báo cáo giám sát tài chính, xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2012, 2013, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước khẩn trương báo cáo giám sát tài chính, báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp năm 2013 theo quy định tại Quy chế Giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối vi doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước (ban hành kèm theo Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ). Sau ngày 01 tháng 11 năm 2014 nếu Bộ, địa phương, doanh nghiệp nào chưa gửi báo cáo thì kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xử lý theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thủ tướng Chính ph;
-
Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
-
VPCP: BTCN, PCN: Phạm Viết Muôn, Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, ĐMDN; TGĐ Cng TTĐT;
-
Lưu: Văn thư, KTTH (3b ).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7711/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7711/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2014
Ngày hiệu lực03/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7711/VPCP-KTTH 2014 báo cáo giám sát tài chính xếp loại doanh nghiệp nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7711/VPCP-KTTH 2014 báo cáo giám sát tài chính xếp loại doanh nghiệp nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7711/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Viết Muôn
        Ngày ban hành03/10/2014
        Ngày hiệu lực03/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 7711/VPCP-KTTH 2014 báo cáo giám sát tài chính xếp loại doanh nghiệp nhà nước

             Lịch sử hiệu lực Công văn 7711/VPCP-KTTH 2014 báo cáo giám sát tài chính xếp loại doanh nghiệp nhà nước

             • 03/10/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/10/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực