Công văn 77120/CT-TTHT

Công văn 77120/CT-TTHT năm 2017 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 77120/CT-TTHT 2017 khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77120/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền thông Đa phương tiện
(Địa chỉ: 58 Quán Sứ, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, MST: 0100108423)

Trả lời công văn số 168/TNVN-VOVams ngày 4/10/2017 và công văn bổ sung hồ sơ số 193/TNVN-VOVams ngày 23/10/2017 của Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền thông Đa phương tiện hỏi về khấu trừ thuế GTGT đầu vào, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2103 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

“Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất...”

- Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

+ Tại Khoản 10 Điều 1 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào

“Điều 1.

...10. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) như sau:

“Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.”

Căn cứ vào các quy định trên, trường hợp Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền thông Đa phương tiện (sau đây gọi tắt là Trung tâm) được Đài Tiếng nói Việt Nam giao cho nhiệm vụ tổ chức chương trình “Tiếng hát Asean” bằng nguồn vốn tài trợ từ các doanh nghiệp, đổi lại các doanh nghiệp được phát quảng cáo trên sóng phát thanh của Đài tiếng nói Việt Nam thì khi nhận tiền tài trợ, Trung tâm phải lập hóa đơn, tính thuế GTGT theo quy định. Trường hợp, các khoản chi phí cho chương trình nếu có đầy đủ hóa đơn và đáp ứng đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc, đề nghị Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền thông Đa phương tiện liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 5 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền thông Đa phương tiện biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 5;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 77120/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu77120/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2017
Ngày hiệu lực27/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 77120/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 77120/CT-TTHT 2017 khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 77120/CT-TTHT 2017 khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu77120/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành27/11/2017
        Ngày hiệu lực27/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 77120/CT-TTHT 2017 khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào Hà Nội

         Lịch sử hiệu lực Công văn 77120/CT-TTHT 2017 khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào Hà Nội

         • 27/11/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 27/11/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực