Công văn 7719/BYT-KH-TC

Công văn 7719/BYT-KH-TC năm 2018 công bố hết hiệu lực của văn bản hướng dẫn thi hành Thông tư 37/2015/TTLT-BYT-BTC do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7719/BYT-KH-TC 2018 công bố hết hiệu lực văn bản hướng dẫn Thông tư về giá khám bệnh


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7719/BYT-KH-TC
V/v công bố hết hiệu lực của văn bản hướng dẫn thi hành Thông tư 37/2015/TTLT-BYT-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương;
- B
o hiểm xã hội Việt Nam;
- Y tế các Bộ/ Ngành;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế.

Thực hiện Luật bảo hiểm y tế, Liên tịch Bộ Y tế - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc. Đ làm rõ và hướng dẫn một số nội dung trong quá trình thực hiện; sau khi thống nhất với Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam Bộ Y tế đã ban hành một số văn bản hướng dẫn việc thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC gồm: Công văn số 824/BYT-KH-TC ngày 16/02/2016, Công văn số 1044/BYT-KH-TC ngày 29/02/2016 và Công văn số 7117/BYT-KH-TC ngày 27/9/2016.

Thời gian vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 15/2018/TT-BYT ngày 30/5/2018 và Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp; trong đó đã đưa các nội dung hưng dẫn tại các công văn nêu trên vào nội dung của Thông tư số 15/2018/TT-BYT và Thông tư số 39/2018/TT-BYT .

Để bảo đảm tính thống nhất trong việc áp dụng văn bản, Bộ Y tế thông báo các công văn hướng dẫn việc thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC tại 3 văn bản nêu trên đã hết hiệu lực áp dụng từ ngày Thông tư số 15/2018/TT-BYT có hiệu lực thi hành.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
-
Các đ/c Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ T
ài chính;
- Sở Y tế các tỉnh/thành phố thuộc TW;
- Cục QL KC
B, Vụ BHYT; Vụ PC;
- Lưu: VT, KHTC(4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7719/BYT-KH-TC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7719/BYT-KH-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2018
Ngày hiệu lực20/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7719/BYT-KH-TC

Lược đồ Công văn 7719/BYT-KH-TC 2018 công bố hết hiệu lực văn bản hướng dẫn Thông tư về giá khám bệnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Công văn 7719/BYT-KH-TC 2018 công bố hết hiệu lực văn bản hướng dẫn Thông tư về giá khám bệnh
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu7719/BYT-KH-TC
       Cơ quan ban hànhBộ Y tế
       Người kýNguyễn Trường Sơn
       Ngày ban hành20/12/2018
       Ngày hiệu lực20/12/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 7719/BYT-KH-TC 2018 công bố hết hiệu lực văn bản hướng dẫn Thông tư về giá khám bệnh

          Lịch sử hiệu lực Công văn 7719/BYT-KH-TC 2018 công bố hết hiệu lực văn bản hướng dẫn Thông tư về giá khám bệnh

          • 20/12/2018

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 20/12/2018

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực