Công văn 772/GSQL-GQ3

Công văn 772/GSQL-GQ3 năm 2016 thực hiện công văn 10237/HQHCM-GSQL do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 772/GSQL-GQ3 thực hiện 10237/HQHCM-GSQL thủ tục hải quan hàng trang sức tạm nhập 2016


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 772/GSQL-GQ3
V/v thực hiện công văn số 10237/HQHCM-GSQL ngày 02/11/2015

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1226/HQHCM-GSQL ngày 19/05/2016 của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh về việc ghi tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Theo thiết kế hệ thống VNACCS/VCIS, chỉ tiêu “Đơn giá hóa đơn” để khai báo đơn giá trên hóa đơn và được nhập số liệu như sau:

- Ô 1: Nhập đơn giá hóa đơn.

(Lưu ý: Đơn giá hóa đơn x Số lượng = Trị giá hóa đơn ± 1).

- Ô 2: Nhập mã đơn vị tiền tệ của đơn giá hóa đơn.

- Ô 3: Nhập mã đơn vị tính số lượng của đơn giá hóa đơn.

Trong trường hợp khai báo gộp các mặt hàng có cùng mã số hàng hóa nếu các mặt hàng này có cùng xuất xứ, cùng thuế suất thì có thể khai báo tổng trị giá hóa đơn của các dòng hàng. Theo đó, bắt buộc phải nhập thông tin vào chỉ tiêu “Trị giá hóa đơn”, chỉ tiêu “Đơn giá hóa đơn” có thể để trống.

Cục Giám sát quản lý trả lời Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.TCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để th/h);
- Lưu: VT, GQ3 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 772/GSQL-GQ3

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu772/GSQL-GQ3
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/06/2016
Ngày hiệu lực10/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 772/GSQL-GQ3 thực hiện 10237/HQHCM-GSQL thủ tục hải quan hàng trang sức tạm nhập 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 772/GSQL-GQ3 thực hiện 10237/HQHCM-GSQL thủ tục hải quan hàng trang sức tạm nhập 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu772/GSQL-GQ3
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNguyễn Anh Tuấn
        Ngày ban hành10/06/2016
        Ngày hiệu lực10/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 772/GSQL-GQ3 thực hiện 10237/HQHCM-GSQL thủ tục hải quan hàng trang sức tạm nhập 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 772/GSQL-GQ3 thực hiện 10237/HQHCM-GSQL thủ tục hải quan hàng trang sức tạm nhập 2016

           • 10/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực