Công văn 772/TCT-DNL

Công văn 772/TCT-DNL năm 2016 kế thừa thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 772/TCT-DNL kế thừa thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 772/TCT-DNL
V/v: kế thừa thuế GTGT còn được khấu trừ.

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 75109/CT-KTT2 của Cục Thuế thành phố Hà Nội xin ý kiến về việc Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) đề nghị kế thừa thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kì sau của các đơn vị thành viên trực thuộc. Về vấn đề này, sau khi báo cáo và thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Chương IX Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định kế thừa nghĩa vụ và quyền lợi khi tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp.

Tại Điều 55 Luật Quản lý thuế quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp:

“1. Doanh nghiệp bị chia có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi thực hiện chia doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp bị chia chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì các doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp bị chia có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

2. Doanh nghiệp bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp bị tách và các doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp bị tách, doanh nghiệp hp nhất, doanh nghiệp nhận sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

3. Doanh nghiệp chuyển đổi sở hữu có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi chuyển đổi; trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp chuyển đổi có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trong quá trình tái cơ cấu VNPT, các đơn vị cũ thuộc Tập đoàn có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế khi tổ chức, sắp xếp lại trước khi đóng mã số thuế. Nếu đơn vị cũ chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế thì các đơn vị kế thừa có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế của các đơn vị cũ. Trường hợp các đơn vị cũ thuộc VNPT còn số thuế GTGT chưa khấu trừ hết thì đơn vị kế thừa được kê khai, khấu trừ để bù trừ với số thuế GTGT phải nộp các lần nộp thuế tiếp theo đối với số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết của đơn vị cũ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Thành phố Hà Nội được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Các Vụ: PC, CS, KK;
- Lưu: VT, DNL (2b)
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 772/TCT-DNL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu772/TCT-DNL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/02/2016
Ngày hiệu lực29/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 772/TCT-DNL kế thừa thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 772/TCT-DNL kế thừa thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu772/TCT-DNL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýĐặng Ngọc Minh
        Ngày ban hành29/02/2016
        Ngày hiệu lực29/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 772/TCT-DNL kế thừa thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 772/TCT-DNL kế thừa thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ 2016

             • 29/02/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/02/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực