Công văn 773/TĐC-HCHQ

Công văn 773/TĐC-HCHQ hướng dẫn đánh giá chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 3:2009/BKHCN do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 773/TĐC-HCHQ hướng dẫn đánh giá chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em phù h


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 773/TĐC-HCHQ
V/v: Hướng dẫn đánh giá chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 3:2009/BKHCN

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi: Các tổ chức chứng nhận được chỉ định

Ngày 26/6/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em (QCVN 3:2009/BKHCN) kèm theo Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN trong đó có quy định các tiêu chuẩn quốc gia liên quan đến phương pháp thử áp dụng cho đồ chơi trẻ em.

Để triển khai thực hiện, ngày 25/3/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 401/QĐ-TĐC hướng dẫn chứng nhận hợp quy đối với đồ chơi trẻ em phù hợp quy chuẩn QCVN 3:2009/BKHCN.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã nhận được ý kiến của một số tổ chức chứng nhận được chỉ định về một số vướng mắc liên quan đến tiêu chuẩn về phương pháp thử, loại đồ chơi nhập khẩu khi đánh giá chứng nhận hợp quy và đề nghị được hướng dẫn cụ thể đối với các trường hợp này.

Để thống nhất hướng dẫn các tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ về vấn đề này.

Ngày 18/6/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có công văn số 1426/BKHCN-TĐC hướng dẫn cụ thể các vấn đề nêu trên (sao gửi kèm theo).

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo để các tổ chức chứng nhận được chỉ định biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ KHCN (để b/c);
- Lưu VT, HCHQ.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 773/TĐC-HCHQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu773/TĐC-HCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2010
Ngày hiệu lực23/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 773/TĐC-HCHQ hướng dẫn đánh giá chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em phù h


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 773/TĐC-HCHQ hướng dẫn đánh giá chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em phù h
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu773/TĐC-HCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
        Người kýTrần Văn Vinh
        Ngày ban hành23/06/2010
        Ngày hiệu lực23/06/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 773/TĐC-HCHQ hướng dẫn đánh giá chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em phù h

           Lịch sử hiệu lực Công văn 773/TĐC-HCHQ hướng dẫn đánh giá chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em phù h

           • 23/06/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/06/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực