Công văn 7741/BGDĐT-CSVCTBTH

Công văn 7741/BGDĐT-CSVCTBTH báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7741/BGDĐT-CSVCTBTH báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7741/BGDĐT-CSVCTBTH
V/v: Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2010

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện công văn số 7995/BKH-QLĐT ngày 09/11/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2010. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu các dự án sử dụng các nguồn vốn trong năm 2010 theo nội dung chính sau:

- Tình hình thực hiện Luật đấu thầu, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38 /2009/QH12 và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP; Việc tuân thủ các thông tư quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu (gói thầu xây lắp, gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, gói thầu tư vấn, gói thầu mua sắm hàng hóa); hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp; hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh; hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu; báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu; báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp; báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu tư vấn và thông tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo đấu thầu.

- Nhận xét về năng lực của đội ngũ tham gia hoạt động đấu thầu (số lượng cán bộ có chứng chỉ tham gia khóa học đấu thầu /số lượng cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu)

- Tổng hợp, đánh giá kết quả công tác đấu thầu thực hiện trong năm 2010 (theo quy định tại phần 2 dưới đây), những tồn tại, hạn chế trong quản lý và thực hiện đấu thầu cần phải khắc phục trong thời gian tới và các kiến nghị (về cơ chế chính sách, về hướng dẫn thực hiện…) để đảm bảo hiệu quả trong quản lý và thực hiện công tác đấu thầu.

- Tổng hợp thông tin về nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam theo Biểu 2.

- Tổng hợp số liệu về kết quả lựa chọn nhà thầu theo Biểu 3,4,5,6 kèm theo công văn này

Báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em) trước ngày 31/12/2010 để tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ (đồng thời gửi qua Email theo địa chỉ: dtbinh57@yahoo.com; khanh87@yahoo.com).

Yêu cầu các đơn vị gửi báo cáo đúng thời gian quy định nói trên.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Đoàn Thị Thanh Bình: 04-38680854 hoặc 0912 673 081; Vương Tuấn Khanh: 04-38680854 hoặc 0913 588 589 để được giải đáp./.

 

 

Nơi nhận:
-Như kính gửi;
-Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (để b/c)
-Lưu VT, Cục CSVCTBTH

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ THIẾT BỊ
TRƯỜNG HỌC, ĐỒ CHƠI TRẺ EM
Trần Duy Tạo

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Thuộc tính Công văn 7741/BGDĐT-CSVCTBTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7741/BGDĐT-CSVCTBTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2010
Ngày hiệu lực17/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7741/BGDĐT-CSVCTBTH

Lược đồ Công văn 7741/BGDĐT-CSVCTBTH báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7741/BGDĐT-CSVCTBTH báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7741/BGDĐT-CSVCTBTH
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýTrần Duy Tạo
        Ngày ban hành17/11/2010
        Ngày hiệu lực17/11/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7741/BGDĐT-CSVCTBTH báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7741/BGDĐT-CSVCTBTH báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu

           • 17/11/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/11/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực