Công văn 776/TCT-HT

Công văn số 776/TCT-HT về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 776/TCT-HT khấu trừ thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 776/TCT-HT
V/v Khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Thọ.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10/GVN-TCKTPT ngày 9/01/2008 của Tổng công ty Giấy Việt Nam về khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT). Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1b mục I phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT: “...Đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu, gia công chuyển tiếp xuất khẩu, đối tượng hoàn thuế là cơ sở có hàng hoá uỷ thác xuất khẩu, gia công chuyển tiếp xuất khẩu...”.

Tại điểm .1b mục I phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT: “...Đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu, gia công chuyển tiếp, hàng hoá xuất khẩu để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài, đối tượng hoàn thuế là cơ sở có hàng hoá uỷ thác xuất khẩu, gia công chuyển tiếp xuất khẩu, doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài hoặc doanh nghiệp được uỷ thác xuất khẩu”.

Theo hướng dẫn trên, trường hợp năm 2007 Tổng công ty Giấy Việt Nam đã uỷ thác cho Chi nhánh Tổng công ty tại thành phố Hồ Chí Minh xuất khẩu giấy cho Công ty TNHH văn phòng phẩm Sunrise Trung Quốc thuộc khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Tràng Bàng, tỉnh Tây Ninh thì Tổng công ty Giấy Việt Nam thuộc đối tượng kê khai, khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đối với số giấy xuất khẩu.

Trường hợp Tổng công ty Giấy Việt Nam đã xuất hoá đơn GTGT đối với giấy xuất khẩu qua Chi nhánh với thuế suất 10% và đã kê khai nộp thuế tại Phú Thọ thì số thuế Tổng công ty đã kê khai, đã nộp được khấu trừ vào số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Phú Thọ biết và hướng dẫn Tổng công ty Giấy Việt Nam thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng công ty Giấy Việt Nam;
- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh;
- Vụ Pháp chế;
- Ban CS, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, HT (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG




Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 776/TCT-HT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu776/TCT-HT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/02/2008
Ngày hiệu lực04/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 776/TCT-HT

Lược đồ Công văn 776/TCT-HT khấu trừ thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 776/TCT-HT khấu trừ thuế giá trị gia tăng
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu776/TCT-HT
     Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
     Người kýPhạm Duy Khương
     Ngày ban hành04/02/2008
     Ngày hiệu lực04/02/2008
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật13 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 776/TCT-HT khấu trừ thuế giá trị gia tăng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 776/TCT-HT khấu trừ thuế giá trị gia tăng

           • 04/02/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/02/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực