Công văn 776/TTg-ĐMDN

Công văn 776/TTg-ĐMDN về chuyển 02 Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải thành 02 Tổng Công ty Bảo đảm hàng hải do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 776/TTg-ĐMDN chuyển 02 Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 776/TTg-ĐMDN
V/v chuyển 02 Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải thành 02 Tổng Công ty Bảo đảm hàng hải

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (các công văn số: 1631/TTr-BGTVT và 1632/TTr-BGTVT ngày 24 tháng 3 năm 2011) và ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 4825/BTC-TCDN ngày 14 tháng 4 năm 2011); Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2848/BKH-PTDN ngày 10 tháng 5 năm 2011): Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 1158/LĐTBXH-LĐTL ngày 18 tháng 4 năm 2011) và Nội vụ (công văn số 1333/BNV-TCBC ngày 19 tháng 4 năm 2011) về việc chuyển đổi 02 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc và Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thành Tổng công ty, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc thành lập Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc trên cơ sở tổ chức lại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc và Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam trên cơ sở tổ chức lại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam. Hai Tổng công ty này hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con, trong đó công ty mẹ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ Giao thông vận tải là đại diện chủ sở hữu. Giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định thành lập hai Tổng công ty này theo đúng quy định của pháp luật.

2. Bộ Giao thông vận tải thực hiện cổ phần hóa các đơn vị phụ thuộc của hai Tổng công ty trên theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2109/VPCP-ĐMDN ngày 06 tháng 4 năm 2011; chỉ đạo thực hiện các biện pháp để năm 2012 vốn điều lệ của hai Tổng công ty đạt 500 tỷ đồng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- Các Bộ: Tài chính, Nội vụ, KH&ĐT, LĐ-TB&XH;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo ĐM & PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT; các Vụ: KTN, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 776/TTg-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu776/TTg-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2011
Ngày hiệu lực17/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 776/TTg-ĐMDN

Lược đồ Công văn 776/TTg-ĐMDN chuyển 02 Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 776/TTg-ĐMDN chuyển 02 Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu776/TTg-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành17/05/2011
        Ngày hiệu lực17/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 776/TTg-ĐMDN chuyển 02 Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải

             Lịch sử hiệu lực Công văn 776/TTg-ĐMDN chuyển 02 Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải

             • 17/05/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/05/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực