Công văn 776/TTg-KTN

Công văn số 776/TTg-KTN về việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình quốc lộ 1A và quốc lộ 10 đoạn qua tỉnh Ninh Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 776/TTg-KTN triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình quốc lộ 1A và quốc lộ 10 đoạn qua tỉnh Ninh Bình


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 776/TTg-KTN
V/v triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình quốc lộ 1A và quốc lộ 10 đoạn qua tỉnh Ninh Bình.

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình (Tờ trình số 21/TT-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2008), ý kiến của các Bộ: Tài chính (văn bản số 5028/BTC-ĐT ngày 29 tháng 4 năm 2008), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3198/BKH-KCHT&ĐT ngày 06 tháng 5 năm 2008), Giao thông vận tải (văn bản số 2970/BGTVT-KHĐT ngày 08 tháng 5 năm 2008) về việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình quốc lộ 1A và quốc lộ 10 đoạn qua tỉnh Ninh Bình, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình quốc lộ 1A và quốc lộ 10 đoạn qua tỉnh Ninh Bình. Do Ngân sách Trung ương chưa bố trí được, cho phép tỉnh Ninh Bình ứng vốn để thực hiện dự án nêu trên. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Giao thông vận tải trong quá trình thực hiện, đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu tìm nguồn vốn để hoàn trả cho tỉnh Ninh Bình, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 776/TTg-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu776/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2008
Ngày hiệu lực23/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 776/TTg-KTN

Lược đồ Công văn 776/TTg-KTN triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình quốc lộ 1A và quốc lộ 10 đoạn qua tỉnh Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 776/TTg-KTN triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình quốc lộ 1A và quốc lộ 10 đoạn qua tỉnh Ninh Bình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu776/TTg-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành23/05/2008
        Ngày hiệu lực23/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 776/TTg-KTN triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình quốc lộ 1A và quốc lộ 10 đoạn qua tỉnh Ninh Bình

              Lịch sử hiệu lực Công văn 776/TTg-KTN triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình quốc lộ 1A và quốc lộ 10 đoạn qua tỉnh Ninh Bình

              • 23/05/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/05/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực