Công văn 7768/TCHQ-GSQL

Công văn 7768/TCHQ-GSQL năm 2017 về quản lý nhà nước về hải quan tại Khu Kinh tế-Thương mại đặc biệt Lao Bảo do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7768/TCHQ-GSQL 2017 thực hiện quản lý nhà nước hải quan tại Khu thương mại Lao Bảo


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7768/TCHQ-GSQL
V/v quản lý nhà nước về hải quan tại KKT-TMĐB Lao Bảo

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.

Trả lời công văn số 1497/HQQT-NV ngày 27/10/2017 của Cục Hải quan tỉnh Qung Trị vướng mc về việc quản lý nhà nước về hải quan tại KKT-TM ĐB Lao Bảo sau khi có Quyết định số 2147/QĐ-BTC ngày 24/10/2017 của Bộ Tài chính về việc giải thể Chi cục Hi quan Khu thương mại Lao Bảo, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc qun lý nhà nước về hải quan tại 03 cửa khẩu phụ biên giới thuộc tỉnh Quảng Trị nêu tại điểm 1 công văn số 1497/HQQT-NV:

1.1. Căn cứ Quyết định số 2147/QĐ-BTC ngày 24/10/2017 của Bộ Tài chính và công văn số 2800/TCHQ-GSQL ngày 26/4/2017 của Tổng cục Hải quan về việc bố trí lực lượng quản lý, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu phụ, li mở biên giới thuộc tỉnh Quảng Trị, Tổng cục Hải quan thống nhất đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị về việc giao Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua 03 cửa khẩu phụ biên giới thuộc tỉnh Quảng Trị.

1.2. Cửa khẩu phụ, lối mở được thực hiện mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tưng Chính phủ, phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Đủ các lực lượng quản lý chuyên ngành Hải quan, Biên phòng và Kiểm dịch hoạt động thường xuyên tại cửa khẩu phụ, lối mở biên giới.

b) Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bảo đảm quản lý nhà nước, bao gồm trụ sở làm việc của các lực lượng chức năng; khu vực kiểm tra, kiểm soát, giám sát; khu vực kho, bến bãi tập kết hàng hóa; đường giao thông; trang thiết bị và các điều kiện cần thiết khác.

Do vậy, đối với cửa khẩu phụ, lối mở chưa đảm bảo các điều kiện nêu trên, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị báo cáo, tham mưu UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo, thực hiện đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan.

2. Về việc xử lý thuế đối với các phương tiện của nhà đầu tư mang biển kiểm soát LB nêu tại điểm 2 công văn số 1497/HQQT-NV:

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đang trình Bộ Tài chính xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Do đó, trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan thống nhất với ý kiến đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị nêu tại điểm 2 công văn số 1497/HQQT-NV dẫn trên và phối hợp với các cơ quan có liên quan để quản lý chặt chẽ việc lưu hành, sử dụng các phương tiện này trong nội địa.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị biết thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,
GSQL (3b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7768/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7768/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2017
Ngày hiệu lực28/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7768/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 7768/TCHQ-GSQL 2017 thực hiện quản lý nhà nước hải quan tại Khu thương mại Lao Bảo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7768/TCHQ-GSQL 2017 thực hiện quản lý nhà nước hải quan tại Khu thương mại Lao Bảo
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7768/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành28/11/2017
        Ngày hiệu lực28/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 7768/TCHQ-GSQL 2017 thực hiện quản lý nhà nước hải quan tại Khu thương mại Lao Bảo

             Lịch sử hiệu lực Công văn 7768/TCHQ-GSQL 2017 thực hiện quản lý nhà nước hải quan tại Khu thương mại Lao Bảo

             • 28/11/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 28/11/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực