Quyết định 778/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 778/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 đính chính Quyết định 505 QĐ/TCCB do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 778/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 đính chính Quyết định 505 QĐ/TCCB


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 778/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 505 QĐ/TCCB NGÀY 03/5/2001

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ Sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1 tại văn bản số 188/BQL-HCTC ngày 28/5/2013; Hồ sơ, văn bằng và Đơn đề nghị của ông Hoàng Văn Thạo về việc xác nhận mã số ngạch viên chức,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính mã số ngạch viên chức của ông Hoàng Văn Thạo, viên chức Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1: Tại Quyết định số 505 QĐ/TCCB ngày 03/5/2001 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tiếp nhận học sinh tốt nghiệp ra trường ghi mã số ngạch là 13.096, nay sửa lại mã số ngạch là 13.095.

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ và ông Hoàng Văn Thạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, TCCB.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Nguyễn Minh Nhạn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 778/QĐ-BNN-TCCB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu778/QĐ-BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/06/2013
Ngày hiệu lực07/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 778/QĐ-BNN-TCCB

Lược đồ Công văn 778/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 đính chính Quyết định 505 QĐ/TCCB


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 778/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 đính chính Quyết định 505 QĐ/TCCB
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu778/QĐ-BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Minh Nhạn
        Ngày ban hành07/06/2013
        Ngày hiệu lực07/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 778/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 đính chính Quyết định 505 QĐ/TCCB

            Lịch sử hiệu lực Công văn 778/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 đính chính Quyết định 505 QĐ/TCCB

            • 07/06/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/06/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực