Công văn 779/TTg-KTTH

Công văn 779/TTg-KTTH năm 2016 về triển khai Đề án phát triển thương hiệu gạo Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 779/TTg-KTTH triển khai Đề án phát triển thương hiệu gạo Việt Nam 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 779/TTg-KTTH
V/v triển khai Đề án phát triển thương hiệu gạo Việt Nam

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Hiệp hội Lương thực Việt Nam.

 

Về đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1831/TTr-BNN-CB ngày 08 tháng 3 năm 2016; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2462/BKHĐT-KTNN ngày 01 tháng 4 năm 2016, Bộ Công Thương tại văn bản số 2745/BCT-XNK ngày 29 tháng 3 năm 2016, Bộ Khoa học và Công nghệ tại văn bản số 1078/BKHCN-CNN ngày 29 tháng 3 năm 2016 và số 1040/BKHCN-SHTT ngày 25 tháng 3 năm 2016, Hiệp hội Lương thực Việt Nam tại văn bản số 150/CV/HHLTVN ngày 04 tháng 4 năm 2016 về việc triển khai dự án trọng Điểm thuộc Đ án phát triển thương hiệu gạo Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 706/QĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1831/TTr-BNN-CB nêu trên, theo đó gộp 05 dự án trọng Điểm thực hiện Đề án quy định tại Khoản 5 Mục III Điều 1 Quyết định số 706/QĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ thành 01 dự án chung: Dự án quản lý và phát triển thương hiệu gạo Việt Nam; gồm 05 hợp phần sau đây:

a) Hợp phần 1: Xây dựng và quản lý thương hiệu gạo quốc gia.

b) Hợp phần 2: Phát triển thương hiệu gạo quốc gia đối với một số sản phẩm gạo chủ lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long;

c) Hp phần 3: Bảo hộ thương hiệu gạo Việt Nam và hỗ trợ các doanh nghiệp đăng ký bảo hộ thương hiệu gạo trên thị trường quốc tế;

d) Hợp phần 4: Quảng bá thương hiệu gạo Việt Nam đến người sản xuất, doanh nghiệp và người tiêu dùng;

đ) Hợp phần 5: Xúc tiến xuất khẩu và phát triển thị trường cho doanh nghiệp và sản phẩm mang thương hiệu gạo Việt Nam.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan, hiệp hội liên quan xây dựng dự toán kinh phí thực hiện dự án nêu trên theo quy định tại Điểm b Khoản 12 Mục V Điều 1 Quyết định số 706/QĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương, chủ động triển khai đồng bộ, có hiệu quả những nội dung, giải pháp và nhiệm vụ thực hiện Đề án được giao tại Quyết định số 706/QĐ-TTg nêu trên. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm đôn đốc, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2016./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3). LT.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 779/TTg-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu779/TTg-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2016
Ngày hiệu lực10/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 779/TTg-KTTH triển khai Đề án phát triển thương hiệu gạo Việt Nam 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 779/TTg-KTTH triển khai Đề án phát triển thương hiệu gạo Việt Nam 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu779/TTg-KTTH
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành10/05/2016
        Ngày hiệu lực10/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Sở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 779/TTg-KTTH triển khai Đề án phát triển thương hiệu gạo Việt Nam 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 779/TTg-KTTH triển khai Đề án phát triển thương hiệu gạo Việt Nam 2016

             • 10/05/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/05/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực