Công văn 7799/BCT-TTTN

Công văn 7799/BCT-TTTN năm 2018 trả lời kiến nghị về loại hình kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7799/BCT-TTTN 2018 trả lời kiến nghị về loại hình kinh doanh xăng dầu


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7799/BCT-TTTN
V/v trả lời kiến nghị của Công ty cổ phần tiếp vận Phong Anh Minh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Sau khi nghiên cứu kiến nghị của bà Kim Chi là kế toán của Công ty cphần tiếp vận Phong Anh Minh về loại hình kinh doanh xăng dầu, gửi kèm theo công văn số 9087/VPP-ĐMDN ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam hiện nay được điều chỉnh bởi Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2014.

Theo quy định tại Khoản 10 Điều 3 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, có 07 loại hình thương nhân kinh doanh xăng dầu gồm: (1) Thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu; (2) thương nhân sản xuất xăng dầu; (3) thương nhân phân phối xăng dầu; (4) thương nhân làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu; (5) thương nhân làm đại lý bán lẻ xăng dầu; (6) thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu; (7) thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu. Nghị định số 83/2014/NĐ-CP quy định rõ điều kiện, quyền và nghĩa vụ đối với từng loại hình thương nhân kinh doanh xăng dầu nêu trên.

Để được kinh doanh xăng dầu, thương nhân phải đáp ứng đủ điều kiện làm 1 trong 7 loại hình thương nhân kinh doanh xăng dầu nêu trên, được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép/Giấy xác nhận đủ điều kiện phù hợp loại hình thương nhân kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.

Trên đây là ý kiến của Bộ Công Thương gửi Văn phòng Chính phủ tổng hợp, trả lời công dân./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải (b/c);
- Lưu: VT, TTTN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Lộc An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7799/BCT-TTTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7799/BCT-TTTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/2018
Ngày hiệu lực26/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7799/BCT-TTTN 2018 trả lời kiến nghị về loại hình kinh doanh xăng dầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7799/BCT-TTTN 2018 trả lời kiến nghị về loại hình kinh doanh xăng dầu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7799/BCT-TTTN
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýNguyễn Lộc An
        Ngày ban hành26/09/2018
        Ngày hiệu lực26/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 7799/BCT-TTTN 2018 trả lời kiến nghị về loại hình kinh doanh xăng dầu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 7799/BCT-TTTN 2018 trả lời kiến nghị về loại hình kinh doanh xăng dầu

             • 26/09/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/09/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực