Công văn 7799/QLD-ĐK

Công văn 7799/QLD-ĐK năm 2016 thông báo về tình trạng sở hữu trí tuệ hoạt chất Regorafenib, muối arginin của Perindopril do Cục Quản lý Dược ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7799/QLD-ĐK tình trạng sở hữu trí tuệ hoạt chất Regorafenib muối arginin Perindopril 2016


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7799/QLD-ĐK
V/v Thông báo về tình trạng sở hữu trí tuệ hoạt chất Regorafenib, muối arginin của Perindopril

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Các chuyên gia thuộc Nhóm pháp chế thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc - thuốc trong nước, thuốc nước ngoài.

Căn cứ Thông tư số 44/2014/TT-BYT ngày 25/11/2014 của Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc;

Căn cứ các văn bằng độc quyền sáng chế số 10873, 6574 do Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và công nghệ cấp, Công văn đ ngày 23/12/2015 và ngày 15/2/2016 của Văn phòng đại diện Công ty Bayer (South East Asia) Pte., Ltd. tại Việt Nam và Công văn s 2238/2015/TGVN ngày 28/12/2015 của Công ty Luật TNHH T&G,

Cục Quản lý Dược thông báo như sau:

1. Văn bằng bảo hộ số 10873

1.1. Chủ sở hữu: Bayer Healthcare LLC (US).

1.2. Tên sáng chế: Hợp chất Omega-Carboxyaryl diphenyl ure được thế bng Flo, dược phẩm và t hợp chứa chúng.

1.3. Mô tả sáng chế: Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức (I), các mui của nó, các tiền dược chất của nó, các sản phẩm chuyển hóa của nó, các dược phẩm chứa hp chất này và việc sử dụng hợp chất và dược phẩm này đ điu trị các bệnh do raf, VEGFR, PDGFR, p38 và flt-3 gây ra.

1.4. Hiệu lực văn bng: đến 22.7.2024.

2. Văn bằng bảo hộ số 6574

2.1. Chủ sở hữu: Les Laboratoires Servier (FR).

2.2. Tên sáng chế: Muối Perindopril và dược phẩm chứa muối này.

2.3. Mô tả sáng chế: Sáng chế đ cập đến Mui Perindopril và dược phẩm cha mui này. Sáng chế được áp dụng trong lĩnh vực sản xuất thuc.

2.4. Hiệu lực văn bằng: đến 17.02.2023.

Chi tiết về phạm vi bảo hộ các sáng chế nói trên, đề nghị tham khảo trang web của Cục Sở hữu trí tuệ tại địa chỉ: http://www.noip.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các chuyên gia biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Văn phòng Cục;
- Phòng Quản lý Kinh doanh Dược (để biết);
- Trang thông tin điện tử Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐKT (T).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7799/QLD-ĐK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7799/QLD-ĐK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2016
Ngày hiệu lực17/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7799/QLD-ĐK tình trạng sở hữu trí tuệ hoạt chất Regorafenib muối arginin Perindopril 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7799/QLD-ĐK tình trạng sở hữu trí tuệ hoạt chất Regorafenib muối arginin Perindopril 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7799/QLD-ĐK
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
        Người kýNguyễn Việt Hùng
        Ngày ban hành17/05/2016
        Ngày hiệu lực17/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 7799/QLD-ĐK tình trạng sở hữu trí tuệ hoạt chất Regorafenib muối arginin Perindopril 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 7799/QLD-ĐK tình trạng sở hữu trí tuệ hoạt chất Regorafenib muối arginin Perindopril 2016

             • 17/05/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/05/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực