Công văn 78/TWPCTT

Công văn 78/TWPCTT năm 2020 về tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng chống thiên tai do Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 78/TWPCTT 2020 truyền thông nâng cao nhận thức kỹ năng phòng chống thiên tai


BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/TWPCTT
V/v tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng chống thiên tai.

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi: Đồng chí Trưởng ban Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các Tỉnh/ Thành phố.

Trước diễn biến thiên tai ngày càng bất thường và cực đoan, công tác thông tin truyền thông nâng cao nhận thức về phòng chống thiên tai đóng vai trò quan trọng, hỗ trợ công tác chỉ đạo điều hành và góp phần giảm nhẹ rủi ro do thiên tai gây ra. Nhằm tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng chống thiên tai cho chính quyền các cấp và người dân, giúp công tác này chuyển dần từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị Đồng chí Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh/thành phố chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chính quyền các cấp đưa hoạt động thông tin truyền thông nâng cao nhận thức về phòng chống thiên tai là một nội dung trong kế hoạch phòng chống thiên tai và triển khai thực hiện tại địa phương.

2. Chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông, đài phát thanh, truyền hình các cấp tại địa phương nghiên cứu biên tập, sử dụng các tài liệu tuyên truyền đã được Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai xây dựng và tổng hợp để phổ biến, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phù hợp đặc điểm tại các địa phương.

(Địa chỉ khai thác và danh mục tài liệu gửi kèm tại Phụ lục)

Đề nghị Đồng chí quan tâm chỉ đạo, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Trưởng ban thường trực (để b/c);
- VP TT BCH PCTT và TKCN các tỉnh/TP;
- Lưu VT.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ
TRƯỞNG BAN
Trần Quang Hoài

 

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU TRUYỀN THÔNG NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ KỸ NĂNG VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
(Kèm theo Công văn số: 78/TWPCTT ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai)

TT

Nhóm tài liệu

Thời lượng

Nội dung

Link khai thác Google Drive

Link rút gọn

1

KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG BÃO

Phim “Vững vàng lá chắn bão”

14p12s

Kỹ năng phòng chống khi có bão xảy ra

https://drive.google.com/file/d/1jQL8sqbxgy93jgwOm7u15kph1wjWYhrv/view

https://bitly.com.vn/UswP5

Phim “Hướng dẫn an toàn trước bão”

4p03s

Kỹ năng phòng chống bão dành cho người dân khu vực đất liền, ven biển

https://drive.google.com/file/d/11zs4CRgzhcV1_sEOnzX1HISNTTCFrNRX/view

https://bitly.com.vn/3RFUj

Những lưu ý khi tránh trú bão

3p47s

Những điều nên làm khi bão đổ bộ

https://drive.google.com/file/d/12Cuc2mUKldkOnuk9Yvx1ilLfE_P_WuK14/view

https://bitly.com.vn/MV18R

Cách chằng chống nhà cửa trước bão

4p47s

Hướng dẫn cách gia cố nhà cửa, chuồng trại khi sắp có bão

https://drive.google.com/fiIe/d/11u2MuQdy5BeZ3Fh-WX5Sn3_QDQZfqHG/view

https://bitly.com.vn/ZbpJe

Cách neo đậu tàu thuyền tránh trú bão

3p53s

Hướng dẫn kỹ thuật về cách neo đậu tàu thuyền tránh trú bão khi ở cửa sông, trong khu trú bão, trong khu vịnh ven biển và sông, kênh, rạch

https://drive.google.com/file/d/11uSh1X48k-0ZZNNNdINYA9PRfH-z77Aq/view

https://bitly.com.vn/o1lbs

Cách nhận biết bão và cách đưa tàu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm

4p24s

Cách phòng tránh nhận biết bão và đưa tàu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm khi có bão

https://drive.google.com/file/d/14vqxRY5jN60Ps2_TnaWPMYhqi56kszv5/view

https://bitly.com.vn/36idZ

Hướng dẫn bảo vệ lồng bè tránh bão

3p46s

Hướng dẫn về bảo vệ tài sản, lồng bè nuôi trồng thủy sản ven biển khi có thông tin về bão, áp thấp nhiệt đới

https://drive.google.com/fiIe/d/14uY5a0I1Bb60inSHOrqpgOOpWYmqRg9H/view

https://bitly.com.vn/k1bKe

2

KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG LŨ QUÉT

Phim “Bài học từ hiểm họa lũ quét”

12p42s

Kỹ năng phòng chống khi có lũ quét xảy ra

https://drive.google.com/file/d/1887dtKfX1W59_jPCFsVvpgRnqbycHwah/view

https://bitly.com.vn/YuAQZ

Lũ quét và những dấu hiệu lũ quét

2p58s

Kỹ năng nhận biết lũ quét và chuẩn bị phòng tránh

https://www.youtube.com/watch?v=c7s9bpkYFJo&feature=youtu.be

https://bitly.com.vn/1laoz

Những điều nên làm và không nên làm khi xảy ra lũ quét

3p29s

Hướng dẫn những điều nên làm và không nên làm khi có lũ quét xảy ra

https://www.youtube.com/watch?v=E5PCzA3Nqn4&feature=youtu.be

https://bitly.com.vn/fJglc

3

KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG SẠT LỞ ĐẤT

Sạt lở đất và những dấu hiệu sạt lở đất

3p20s

Kỹ năng nhận biết sạt lở đất và chuẩn bị phòng tránh

https://drive.google.com/file/d/14u2-ske4-QVS_cTmcaa5HawU8fgnVdWC/view

https://bitiy.com.vn/EPpxI

Những điều nên và không nên làm khi có dấu hiệu sạt lở đất

2p58s

Hướng dẫn những điều nên làm và không nên làm khi có sạt lở đất

https://drive.google.com/file/d/14YHb-93itZhEZOXt7xQdt4fW-ZCzLipS/view

https://bitly.com.vn/A3Yf7

4

KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG HẠN HÁN, XÂM NHẬP MẶN

Bộ tài liệu truyền thông về hạn hán, xâm nhập mặn.

 

Bộ tài liệu truyền thông cho trẻ em và hộ gia đình phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn: tiểu phẩm ca cảnh, hoạt hình 2D, radio spot, vở ô ly, tờ gấp.

https://drive.gooele.com/drive/folders/17nU0FCwXeEuf00M7pi YIPAevnLACJKcs

https://bitly.com.vn/g3NbC

5

HƯỚNG DẪN PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI TRONG HỌC ĐƯỜNG

Phim Tài liệu hướng dẫn Phòng chống thiên tai sử dụng trong trường học

27p22s

Tài liệu hướng dẫn các kỹ năng phòng chống thiên tai và hướng dẫn công tác triển khai hoạt động trong trường học.

https://drive.google.com/file/d/1JtBC3BmChhckcKLV1KfQUrXNplUHPNTQ/view?usp=sharine

https://bitly.com.vn/d7jYc

6

HỆ THỐNG PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Phim “Ánh dương từ cơ sở”

12p

Lực lượng xung kích trong Phòng chống thiên tai

https://drive.google.com/open?id=1LEztDY5pd7fchnaAvvDN2YcdCovyUk4qV

https://bitly.com.vn/PV1vc

Phim giới thiệu Hệ thống Phòng chống thiên tai

13p17s

Giới thiệu hệ thống và công tác chỉ đạo, điều hành, phòng chống thiên tai Việt Nam

https://drive.google.com/drive/folders/1-Y6rJp0Qcrf2rB1FPSOYFiXvwI Gui2Ol?usp=sharing

https://bitly.com.vn/LNTBI

Phim “Thiên tai Việt Nam - 74 năm nhìn lại”

16p42s

74 năm công tác phòng chống thiên tai Việt Nam

https://drive.google.com/file/d/1yQhA20NTts6sWSlyod6_
Bh7oXe9E8ZdO/view?usp=sharing

https://bitly.com.vn/iSDH8

Thông tin chi tiết liên hệ: Đ/c Đinh Thị Thanh Vân; Điện thoại: 0936 339 069; Email: [email protected]

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 78/TWPCTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu78/TWPCTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2020
Ngày hiệu lực13/07/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(15/07/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 78/TWPCTT 2020 truyền thông nâng cao nhận thức kỹ năng phòng chống thiên tai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 78/TWPCTT 2020 truyền thông nâng cao nhận thức kỹ năng phòng chống thiên tai
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu78/TWPCTT
        Cơ quan ban hànhBan Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai
        Người kýTrần Quang Hoài
        Ngày ban hành13/07/2020
        Ngày hiệu lực13/07/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (15/07/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 78/TWPCTT 2020 truyền thông nâng cao nhận thức kỹ năng phòng chống thiên tai

              Lịch sử hiệu lực Công văn 78/TWPCTT 2020 truyền thông nâng cao nhận thức kỹ năng phòng chống thiên tai

              • 13/07/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/07/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực