Công văn 781/LĐTBXH-TCCB

Công văn 781/LĐTBXH-TCCB năm 2017 thông báo tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Nội dung toàn văn Công văn 781/LĐTBXH-TCCB tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc đơn vị sự nghiệp 2017


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 781/LĐTBXH-TCCB
V/v thông báo tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ

Ngày 17/11/2016, Bộ đã ban hành Công văn số 4616/LĐTBXH-TCCB yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ thông báo Kế hoạch (kèm theo Quyết định số 3962/QĐ-BNV ngày 03/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ), trong đó có quy định về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, hình thức, nội dung và thời gian thi, hồ sơ đăng kí dự thi thăng hạng viên chức từ Chuyên viên lên Chuyên viên chính; từ Nhân viên lên Cán sự và từ Nhân viên, Cán sự và viên chức xếp lương cao đẳng lên Chuyên viên đến viên chức tại đơn vị để biết và đối chiếu với quy định về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn; trường hợp đáp ứng đủ yêu cầu và cơ cấu chức danh nghề nghiệp của đơn vị thì chuẩn bị hồ sơ dự thi theo quy định. Đến nay, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 823/BNV-CCVC thông báo tổ chức kỳ thi thăng hạng viên chức lên Chuyên viên chính năm 2016 - 2017, hướng dẫn cụ thể về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, hình thức, nội dung, hsơ đăng kí dự thi và thời gian tổ chức thi. Đ triển khai các nội dung đúng yêu cầu của Bộ Nội vụ, Bộ yêu cầu:

1. Thủ trưởng các đơn vị:

a) Thông báo công khai trong đơn vị nội dung Công văn số 823/BNV-CCVC ngày 20/02/2017 của Bộ Nội vụ (đăng trên Cng thông tin điện tử của Bộ).

b) Có trách nhiệm xem xét, cử viên chức đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi theo hướng dẫn tại Công văn số 823/BNV-CCVC ngày 20/02/2017 của Bộ Nội vụ. Văn bản của đơn vị và hồ sơ cá nhân gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 10/3/2017 để Hội đồng ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp của Bộ xét, duyệt. Sau thời hạn này, Bộ không tiếp nhận văn bản và hồ sơ dự thi thăng hạng viên chức lên Chuyên viên chính năm 2016-2017.

2. Cá nhân viên chức có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ dự thi theo đúng quy định tại Quyết định số 3962/QĐ-BNV ngày 03/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Công văn số 823/BNV-CCVC ngày 20/02/2017 của Bộ Nội vụ, nộp cho bộ phận tổ chức cán bộ của đơn vị rà soát, tổng hợp, báo cáo Thủ trưởng đơn vị.

Bộ thông báo để các đơn vị triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử của Bộ;
- L
ưu: VT, Vụ TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trnh Minh Chí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 781/LĐTBXH-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu781/LĐTBXH-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/03/2017
Ngày hiệu lực06/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 781/LĐTBXH-TCCB tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc đơn vị sự nghiệp 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 781/LĐTBXH-TCCB tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc đơn vị sự nghiệp 2017
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu781/LĐTBXH-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýTrịnh Minh Chí
        Ngày ban hành06/03/2017
        Ngày hiệu lực06/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 781/LĐTBXH-TCCB tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc đơn vị sự nghiệp 2017

           Lịch sử hiệu lực Công văn 781/LĐTBXH-TCCB tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc đơn vị sự nghiệp 2017

           • 06/03/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/03/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực