Công văn 781/TTg-QHQT

Công văn số 781/TTg-QHQT về việc Dự án "Nâng cao năng lực phòng thí nghiệm Viện Pasteur Nha Trang (2008-2010)" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 781/TTg-QHQT Dự án "Nâng cao năng lực phòng thí nghiệm Viện Pasteur Nha Trang (2008-2010)"


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 781/TTg-QHQT
V/v Dự án "Nâng cao năng lực phòng thí nghiệm Viện Pasteur Nha Trang (2008-2010)"

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Y tế;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3454/BKH-KTĐN ngày 14 tháng 5 năm 2008) về việc Bộ Y tế tiếp nhận Dự án "Nâng cao năng lực phòng thí nghiệm Viện Pasteur Nha Trang (2008-2010)", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Bộ Y tế tiếp nhận Dự án "Nâng cao năng lực phòng thí nghiệm Viện Pasteur Nha Trang (2008-2010)" do phòng thí nghiệm chuẩn thức các bệnh truyền nhiễm Victoria (VIDRL)-Ôxtrâylia tài trợ và phối hợp thực hiện từ nguồn viện trợ của Cơ quan hợp tác quốc tế Ôxtrâylia (AusAID), trong đó phần ngân sách do Phòng thí nghiệm VIDRL quản lý là 767.240 đô la Úc, phần ngân sách do Viện Pasteur Nha Trang quản lý là 102.760 đô la Úc. Vốn đối ứng của Dự án bằng hiện vật là nhân lực, phòng làm việc và trang thiết bị hiện có tương đương 105.000 đô la Úc do Bộ Y tế cùng các cơ quan liên quan tham gia bố trí theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách Nhà nước.

2. Giao Lãnh đạo Bộ Y tế ký kết văn kiện Dự án với bên tài trợ và tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo các quy định hiện hành và rút kinh nghiệm về việc Dự án đã triển khai thực hiện khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản;
các Vụ: KGVX, ĐP, TH;
- TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b). 23

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 781/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu781/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2008
Ngày hiệu lực23/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 781/TTg-QHQT

Lược đồ Công văn 781/TTg-QHQT Dự án "Nâng cao năng lực phòng thí nghiệm Viện Pasteur Nha Trang (2008-2010)"


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 781/TTg-QHQT Dự án "Nâng cao năng lực phòng thí nghiệm Viện Pasteur Nha Trang (2008-2010)"
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu781/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành23/05/2008
        Ngày hiệu lực23/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 781/TTg-QHQT Dự án "Nâng cao năng lực phòng thí nghiệm Viện Pasteur Nha Trang (2008-2010)"

             Lịch sử hiệu lực Công văn 781/TTg-QHQT Dự án "Nâng cao năng lực phòng thí nghiệm Viện Pasteur Nha Trang (2008-2010)"

             • 23/05/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 23/05/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực