Công văn 78143/CT-TTHT

Công văn 78143/CT-TTHT năm 2019 về ghi nhận chi phí công tác do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 78143/CT-TTHT 2019 ghi nhận chi phí công tác Cục thuế Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78143/CT-TTHT
V/v Ghi nhận chi phí công tác

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH TN Technics & Construction
Địa chỉ: Tầng 1, L2-9, D án nhà để bán Tổ 13, ngõ 70, đường Lưu Hữu Phước, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Nội; MST: 0107700935

Trả lời công văn số 0107.2019/CV-TNTC ghi ngày 01/07/2019 của Công ty TNHH TN Technics & Construction (sau đây gọi là Công ty) hỏi về việc ghi nhận chi phí công tác, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014,Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính quy định:

+ Tại Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điu 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điu kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gm:

2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất; kinh doanh...”

Căn cứ các quy định trên, trường hp Công ty TNHH TN Technics & Construction là Công ty TNHH MTV do một cá nhân làm chủ phát sinh chi phí đi công tác của Tổng Giám đốc (là chủ công ty) như chi phí ăn uống, đi lại, thuê chỗ ở, ... nếu thuộc khoản chi có tính chất tiền lương, tiền công thì không được trừ khi tính thuế TNDN theo hướng dẫn tại tiết d điểm 2.6 khoản 2 điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế TP Hà Nội (phòng Thanh tra - kiểm tra số 1) để được hỗ trợ.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH TN Technics & Construction được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng DTPC;
- Phòng CNTK;
- Phòng TKT1;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 78143/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu78143/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/2019
Ngày hiệu lực14/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 78143/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 78143/CT-TTHT 2019 ghi nhận chi phí công tác Cục thuế Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 78143/CT-TTHT 2019 ghi nhận chi phí công tác Cục thuế Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu78143/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Tiến Trường
        Ngày ban hành14/10/2019
        Ngày hiệu lực14/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 78143/CT-TTHT 2019 ghi nhận chi phí công tác Cục thuế Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 78143/CT-TTHT 2019 ghi nhận chi phí công tác Cục thuế Hà Nội

            • 14/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực