Công văn 7817/TCHQ-TXNK

Công văn 7817/TCHQ-TXNK năm 2017 về hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7817/TCHQ-TXNK 2017 hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7817/TCHQ-TXNK
V/v hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Về việc thực hiện chính sách thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện do doanh nghiệp nhập khẩu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu sau đó chuyển giao cho các chi nhánh phụ thuộc sản xuất, và nhận lại sản phẩm để tiếp tục sản xuất, xuất khẩu sản phẩm cuối cùng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì: “Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu” được miễn thuế nhập khẩu.

Căn cứ quy định tại Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ thì hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu và cơ sở để xác định hàng hóa miễn thuế bao gồm:

“a) Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa xuất khẩu có cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu và thực hiện thông báo cơ sở sản xuất theo quy định của pháp luật về hải quan;

b) Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được sử dụng để sản xuất sản phẩm đã xuất khẩu...”.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thì: “Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp”

Căn cứ quy định trên, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện theo loại hình sản xuất xuất khẩu sau đó chuyển giao cho các chi nhánh phụ thuộc thực hiện việc sản xuất và nhận lại sản phẩm để tiếp tục sản xuất, xuất khẩu sản phẩm cuối cùng thì được miễn thuế theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP đối với phần nguyên liệu, vật tư, linh kiện đã chuyển giao cho các chi nhánh phụ thuộc để sản xuất sản phẩm, sau đó nhận lại sản phẩm để tiếp tục sản xuất và xuất khẩu sản phẩm.

Thủ tục hải quan khi nhập khẩu nguyên vật liệu và xuất khẩu sản phẩm thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, Điều 58 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL;
- Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam (Khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ Anh, tỉnh Bình Dương);
- Lưu: VT, TXNK (3 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7817/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7817/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/11/2017
Ngày hiệu lực29/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7817/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 7817/TCHQ-TXNK 2017 hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7817/TCHQ-TXNK 2017 hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7817/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành29/11/2017
        Ngày hiệu lực29/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 7817/TCHQ-TXNK 2017 hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

         Lịch sử hiệu lực Công văn 7817/TCHQ-TXNK 2017 hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

         • 29/11/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 29/11/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực