Công văn 7819/BKHĐT-ĐTNN

Công văn 7819/BKHĐT-ĐTNN năm 2014 về góp ý kiến cấp Giấy chứng nhận đầu tư nhà đầu tư nước ngoài mua vốn góp trong Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Đỗ Quân, chuyển doanh nghiệp thành 100% vốn nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7819/BKHĐT-ĐTNN 2014 góp ý kiến cấp Giấy chứng nhận đầu tư nhà đầu tư nước ngoài


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7819/BKHĐT-ĐTNN
V/v góp ý kiến cấp GCNĐT nhà ĐTNN mua vốn góp trong Công ty TNHH TM Đỗ Quân, chuyển DN thành 100% vốn nước ngoài

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 3633/KH&ĐT-ĐTNN đề ngày 03 tháng 10 năm 2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đề nghị góp ý kiến cấp Giấy chứng nhận đầu tư nhà đầu tư nước ngoài mua vốn góp trong Công ty TNHH Thương mại Đỗ Quân, chuyển doanh nghiệp thành 100% vốn nước ngoài, Bộ Kế hoạchĐầu tư có ý kiến như sau:

1. Về việc chuyển nhượng phần vốn góp:

Theo quy định tại Điều 44 Luật Doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 45 của Luật này, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác. Theo đó, Ông Đỗ Hoàng Quân (quốc tịch Việt Nam) trong Công ty TNHH Thương mại Đỗ Quân chuyển nhượng cổ phần của mình cho Nhà đầu tư Hàn Quốc là Ông Hong Ki Pyo là không trái với quy định nêu trên.

Trong trường hợp chuyển nhượng phát sinh lợi nhuận, Ông Đỗ Hoàng Quân có trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ, thủ tục đầu tư trực tiếp theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, sáp nhập, mua lại doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

2. Quy định về tỷ lệ sở hữu vốn góp của nhà đầu nước ngoài đối với ngành nghề kinh doanh và mục tiêu hoạt động:

Mục tiêu thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn, bán lẻ (không thành lập cơ sở bán buôn, bán lẻ) các mặt hàng keo phủ, mực in các loại, giấy đề can, máy móc in lưới mã HS 3215, 8443, 4811, 3207, 3208, 3809 là không trái với quy định và lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương.

Với mục tiêu hoạt động nêu trên, khi xem xét cấp Giấy chứng nhận đầu tư, đề nghị căn cứ ý kiến của Bộ Công Thương về việc đáp ứng các điều kiện đối với ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và đối chiếu với các quy định của pháp luật, bảo đảm không trái với quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật chuyên ngành.

3. Về vốn đầu tư:

Đề nghị Nhà đầu tư bổ sung văn bản cam kết cho vay của các tổ chức tài chính đối với phần vốn 1,5 tỷ đồng Việt Nam, đảm bảo tính khả thi của phần vốn vay để thực hiện dự án.

4. Các vấn đề khác của dự án, đề nghị Quý Sở xem xét, thẩm tra theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Quý Sở để tham khảo, nghiên cứu và trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, quyết định theo thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Vụ GS&TĐĐT;
- Lưu VT, ĐTNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Đặng Thế Lực

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7819/BKHĐT-ĐTNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7819/BKHĐT-ĐTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/2014
Ngày hiệu lực28/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7819/BKHĐT-ĐTNN 2014 góp ý kiến cấp Giấy chứng nhận đầu tư nhà đầu tư nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7819/BKHĐT-ĐTNN 2014 góp ý kiến cấp Giấy chứng nhận đầu tư nhà đầu tư nước ngoài
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7819/BKHĐT-ĐTNN
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýĐặng Thế Lực
        Ngày ban hành28/10/2014
        Ngày hiệu lực28/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7819/BKHĐT-ĐTNN 2014 góp ý kiến cấp Giấy chứng nhận đầu tư nhà đầu tư nước ngoài

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7819/BKHĐT-ĐTNN 2014 góp ý kiến cấp Giấy chứng nhận đầu tư nhà đầu tư nước ngoài

           • 28/10/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/10/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực