Công văn 782/BNN-KTHT

Công văn 782/BNN-KTHT năm 2014 tổng hợp, rà soát chính sách về Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vùng đồng bào dân tộc và miền núi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 782/BNN-KTHT năm 2014 rà soát chính sách Nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc Bộ Nông nghiệp


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Số: 782/BNN-KTHT
V/v tổng hợp, rà soát các chính sách về Nông nghiệp và PTNT vùng đồng bào dân tộc và miền núi

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Tổng cục: Lâm nghiệp; Thủy lợi; Thủy sản;
- Các Cục: Trồng trọt; Chăn nuôi; Kinh tế hợp tác và PTNT; Chế biến nông lâm thủy sản và Nghề muối; Quản lý xây dựng công trình;
- Các Vụ: Kế hoạch; Khoa học công nghệ và Môi trường;
- Các Trung tâm: Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Khuyến nông Quốc gia;
- Vụ Quản lý doanh nghiệp,

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 53/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ trong đó có giao cho các Bộ ngành rà soát toàn bộ các cơ chế, chính sách dân tộc hiện có; đề xuất, điều chỉnh, thay thế các chính sách không còn phù hợp, xây dựng cơ chế, chính sách mới nhằm làm tốt công tác dân tộc; xác định rõ đầu mối chủ trì việc tham mưu cho Chính phủ trong xây dựng, sửa đổi và thực hiện chính sách dân tộc; báo cáo để Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, làm việc với Bộ, ngành và các địa phương về nội dung trên trong Quý I/2014. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị có liên quan tiến hành tổng hợp, rà soát các chính sách dân tộc thuộc phạm vi đơn vị phụ trách theo nội dung sau:

1. Danh sách các chính sách, chương trình, dự án về Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc lĩnh vực của đơn vị phụ trách, chỉ đạo thực hiện đối với đồng bào vùng dân tộc và miền núi.

2. Những bất cập, hạn chế về nội dung, cơ chế, tổ chức thực hiện các chính sách đó; đề xuất những chính sách nào cần tiếp tục thực hiện, chính sách nào cần sửa đổi, bổ sung, chính sách nào nên dừng thực hiện.

3. Đề xuất những chính sách mới về phát triển Nông nghiệp và nông thôn vùng đồng bào dân tộc và miền núi cần xây dựng và thực hiện trong giai đoạn 2016-2020.

4. Đề xuất cơ quan đầu mối, chủ trì, tham mưu cho Chính phủ trong xây dựng, sửa đổi cơ chế và thực hiện đối với từng chính sách.

Báo cáo của đơn vị gửi về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn bằng văn bản trước ngày 08 tháng 3 năm 2014 và theo địa chỉ hộp thư điện tử: [email protected] để Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo, Trình Bộ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 782/BNN-KTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu782/BNN-KTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/03/2014
Ngày hiệu lực05/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 782/BNN-KTHT năm 2014 rà soát chính sách Nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc Bộ Nông nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 782/BNN-KTHT năm 2014 rà soát chính sách Nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc Bộ Nông nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu782/BNN-KTHT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHoàng Văn Thắng
        Ngày ban hành05/03/2014
        Ngày hiệu lực05/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 782/BNN-KTHT năm 2014 rà soát chính sách Nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc Bộ Nông nghiệp

             Lịch sử hiệu lực Công văn 782/BNN-KTHT năm 2014 rà soát chính sách Nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc Bộ Nông nghiệp

             • 05/03/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/03/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực