Công văn 782/TTg-NN

Công văn 782/TTg-NN năm 2018 về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất Dự án Trường quốc tế Đa cấp Anh - Hà Nội (BIS Hà Nội) và Trường quốc tế đa cấp Anh Việt Hoàng Gia (BVIS Royal) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 782/TTg-NN 2018 miễn giảm tiền thuê đất Dự án Trường quốc tế Đa cấp Anh Hà Nội


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 782/TTg-NN
V/v miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất Dự án Trường quốc tế Đa cấp Anh - Hà Nội (BIS Hà Nội) và Trường quốc tế đa cấp Anh Việt Hoàng Gia (BVIS Royal)

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 2483/BKHĐT-ĐTNN ngày 18 tháng 4 năm 2018) và ý kiến của Bộ Tư pháp (Công văn số 1942/BTP-PLDSKT ngày 04 tháng 6 năm 2018) về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất Dự án Trường quốc tế Đa cấp Anh - Hà Nội (BIS Hà Nội) và Trường quốc tế đa cấp Anh Việt Hoàng Gia (BVIS Royal), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý việc miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất cho dự án Trường quốc tế Đa cấp Anh - Hà Nội (BIS Hà Nội) và Trường quốc tế đa cấp Anh Việt Hoàng Gia (BVIS Royal) như đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại công văn trên.

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hưng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo và các pháp luật có liên quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
-
Các Bộ: TNMT, TC, GDĐT,TP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: QHQT, KTTH, PL, KGVX;
- Lưu: VT, NN (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trịnh Đình Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 782/TTg-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu782/TTg-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2018
Ngày hiệu lực18/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 782/TTg-NN

Lược đồ Công văn 782/TTg-NN 2018 miễn giảm tiền thuê đất Dự án Trường quốc tế Đa cấp Anh Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 782/TTg-NN 2018 miễn giảm tiền thuê đất Dự án Trường quốc tế Đa cấp Anh Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu782/TTg-NN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành18/06/2018
        Ngày hiệu lực18/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 782/TTg-NN 2018 miễn giảm tiền thuê đất Dự án Trường quốc tế Đa cấp Anh Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 782/TTg-NN 2018 miễn giảm tiền thuê đất Dự án Trường quốc tế Đa cấp Anh Hà Nội

              • 18/06/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/06/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực