Công văn 7821/TCHQ-CNTT

Công văn 7821/TCHQ-CNTT năm 2017 về triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đường không do Tổng cục Hải quan

Nội dung toàn văn Công văn 7821/TCHQ-CNTT 2017 triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đường không


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7821/TCHQ-CNTT
V/v triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đường không

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Văn phòng, Cục An ninh cửa khẩu, Cục Xuất nhập cảnh (Bộ Công an);
- Cục Hàng không dân dụng, Trung tâm CNTT (Bộ Giao thông vận tải);
- Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn);
- Cục Y tế dự phòng, Cục CNTT (Bộ Y tế).

Để triển khai Quyết định 43/2017/QĐ-TTg ngày 26/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 28/9/2017 và ngày 16/11/2017, Tổng cục Hải quan đã tổ chức các buổi làm việc với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giao thông vận tải (Cục Hàng không dân dụng, Trung tâm CNTT), Bộ Công an (Cục An ninh cửa khẩu, Cục Xuất nhập cảnh), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y), Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) tại trụ sở Tổng cục Hải quan. Trong các cuộc họp, đại diện các đơn vị đã trao đổi về công tác chuẩn bị cũng như các khó khăn vướng mắc tồn tại liên quan đến triển khai Quyết định 43/2017/QĐ-TTg Trên cơ sở các ý kiến tham gia, thảo luận của các đơn vị, Tổng cục Hải quan thông báo các nội dung thống nhất tại các cuộc họp như sau:

- Trong thời gian tới, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an sẽ tăng cường phối hợp với Bộ Tài chính để triển khai phương án kết nối hệ thống với Cổng thông tin một cửa quốc gia để thực Cơ chế một cửa quốc gia đường hàng không theo đúng quy định tại Quyết định 43/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Y tế thống nhất sẽ thực hiện việc tiếp nhận, khai thác thông tin liên quan đến tàu bay, hành khách, tổ bay, hàng hóa tại Cổng thông tin một cửa quốc gia (thông qua chức năng rút gọn).

- Tạm thời khi Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải chưa thực hiện kết nối hệ thống quản lý chuyên ngành tới Cổng thông tin một cửa quốc gia, các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải sẽ thực hiện việc tiếp nhận, khai thác thông tin liên quan đến tàu bay, hành khách, tổ bay, hàng hóa tại Cổng thông tin một cửa quốc gia (thông qua chức năng rút gọn).

- Đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tới các đơn vị cảng vụ hàng không, công an cửa khẩu, cơ quan kiểm dịch y tế và cơ quan kiểm dịch động vật, cơ quan kiểm dịch thực vật để tổng hợp yêu cầu cấp tài khoản trên Cổng thông tin một cửa quốc gia và gửi về Tổng cục Hải quan theo mẫu thông tin đính kèm.

Tổng cục Hải quan trân trọng thông báo để các đơn vị biết và phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để p/h);
- Lưu: VT, CNTT
(02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình

 

PHỤ LỤC

MẪU ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRÊN CỔNG THÔNG TIN MỘT CỬA QUỐC GIA TIẾP NHẬN
(Kèm theo công văn số 7821/TCHQ-CNTT ngày 29/11/2017 của Tổng cục Hải quan)

STT

TÊN

ĐƠN VỊ

CHỨC DANH

SĐT

EMAIL

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7821/TCHQ-CNTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7821/TCHQ-CNTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/11/2017
Ngày hiệu lực29/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7821/TCHQ-CNTT

Lược đồ Công văn 7821/TCHQ-CNTT 2017 triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đường không


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7821/TCHQ-CNTT 2017 triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đường không
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7821/TCHQ-CNTT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Công Bình
        Ngày ban hành29/11/2017
        Ngày hiệu lực29/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 7821/TCHQ-CNTT 2017 triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đường không

             Lịch sử hiệu lực Công văn 7821/TCHQ-CNTT 2017 triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đường không

             • 29/11/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/11/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực