Công văn 7822/VPCP-KGVX

Công văn 7822/VPCP-KGVX thực hiện Chỉ thị 34/2008/CT-TTg tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7822/VPCP-KGVX thực hiện Chỉ thị 34/2008/CT-TTg tăng cường sử dụng hệ t


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7822/VPCP-KGVX
V/v tình hình thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của CQNN

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xét kiến nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 2129/BTTTT-ƯDCNTT ngày 14 tháng 8 năm 2012 báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước (gọi tắt là Chỉ thị), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Biểu dương Bộ Thông tin và Truyền thông đã làm tốt và thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị và tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước nói chung.

2. Giao Bộ Thông tin và Truyền thông:

a) Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương thực hiện Chỉ thị, trong đó tập trung vào các nội dung sau: bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin trong hệ thống thư điện tử và các hệ thống thông tin khác của các cơ quan nhà nước; hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương còn lại khẩn trương ban hành quy định về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử của cơ quan; tăng cường triển khai các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, tạo lập thói quen sử dụng thư điện tử công vụ và phương pháp làm việc khoa học của cán bộ, công chức vào công việc hàng ngày.

b) Định kỳ hàng năm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Chỉ thị trên tinh thần lồng ghép với các nội dung, mục tiêu liên quan cần báo cáo tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

c) Khẩn trương đề xuất việc xây dựng hệ thống thư điện tử quốc gia đã được phê duyệt tại Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 (ban hành theo Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ); báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý IV năm 2012.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về CNTT;
- Các Bộ: CT, KH&CN;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về CNTT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: KTTH, KTN, TH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Thuộc tính Công văn 7822/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7822/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2012
Ngày hiệu lực03/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7822/VPCP-KGVX thực hiện Chỉ thị 34/2008/CT-TTg tăng cường sử dụng hệ t


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7822/VPCP-KGVX thực hiện Chỉ thị 34/2008/CT-TTg tăng cường sử dụng hệ t
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7822/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành03/10/2012
        Ngày hiệu lực03/10/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7822/VPCP-KGVX thực hiện Chỉ thị 34/2008/CT-TTg tăng cường sử dụng hệ t

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7822/VPCP-KGVX thực hiện Chỉ thị 34/2008/CT-TTg tăng cường sử dụng hệ t

           • 03/10/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/10/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực