Công văn 7823/VPCP-CN

Công văn 7823/VPCP-CN năm 2020 về kiến nghị xử lý các bất cập trong việc đấu thầu các dự án thành phần của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7823/VPCP-CN 2020 đấu thầu các dự án thành phần của tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7823/VPCP-CN
V/v kiến nghị xử lý các bất cập trong việc đấu thầu các dự án thành phần của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi:

- Đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;
- Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam.

Về đề nghị của Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam (văn bản số 47/2020/VARSI ngày 31 tháng 8 năm 2020) về các bất cập trong việc đấu thầu các dự án thành phần của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu ý kiến của Hiệp hội tại văn bản nêu trên trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, hài hòa, đúng đắn lợi ích của nhà nước và nhà đầu tư, công khai minh bạch.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD, TP;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, PL, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7823/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7823/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/09/2020
Ngày hiệu lực18/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tuần trước
(01/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7823/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 7823/VPCP-CN 2020 đấu thầu các dự án thành phần của tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7823/VPCP-CN 2020 đấu thầu các dự án thành phần của tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7823/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành18/09/2020
        Ngày hiệu lực18/09/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tuần trước
        (01/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7823/VPCP-CN 2020 đấu thầu các dự án thành phần của tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7823/VPCP-CN 2020 đấu thầu các dự án thành phần của tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

              • 18/09/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/09/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực