Công văn 783/VPCP-KTN

Công văn 783/VPCP-KTN năm 2015 về phát triển lưới điện cung cấp điện cho trạm bơm quy mô vừa và nhỏ khu vực đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 783/VPCP-KTN 2015 phát triển lưới điện cung cấp trạm bơm vừa nhỏ đồng bằng sông Cửu Long


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 783/VPCP-KTN
V/v phát triển lưới điện cung cấp điện cho các trạm bơm quy mô vừa và nhỏ khu vực đồng bng sông Cửu Long.

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủ
y ban nhân dân tỉnh các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long;
-
Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (Công văn số 12697/BCT-TCNL ngày 18 tháng 12 năm 2014) về việc phát triển lưới điện cung cấp điện cho các trạm bơm quy mô vừa và nhỏ khu vực đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Bộ Công Thương hướng dẫn y ban nhân dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đưa các công trình cung cấp điện cho các trạm bơm quy mô vừa và nhỏ khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào dự án cấp điện nông thôn tại các địa phương.

2. Các công trình cung cấp điện cho các trạm bơm được áp dụng theo các cơ chế quy định tại Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thủ tướng, các PTTgCP;
-
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP; các Vụ: TH, KTTH, V.III; TGĐ Cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, KTN (3),v.(45).

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 783/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu783/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/01/2015
Ngày hiệu lực29/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 783/VPCP-KTN 2015 phát triển lưới điện cung cấp trạm bơm vừa nhỏ đồng bằng sông Cửu Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 783/VPCP-KTN 2015 phát triển lưới điện cung cấp trạm bơm vừa nhỏ đồng bằng sông Cửu Long
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu783/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành29/01/2015
        Ngày hiệu lực29/01/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 783/VPCP-KTN 2015 phát triển lưới điện cung cấp trạm bơm vừa nhỏ đồng bằng sông Cửu Long

             Lịch sử hiệu lực Công văn 783/VPCP-KTN 2015 phát triển lưới điện cung cấp trạm bơm vừa nhỏ đồng bằng sông Cửu Long

             • 29/01/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/01/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực