Công văn 7835/LĐTBXH-DN

Công văn 7835/LĐTBXH-DN về hướng dẫn thống kê báo cáo do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7835/LĐTBXH-DN hướng dẫn thống kê báo cáo


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7835/LĐTBXH-DN
Về hướng dẫn thống kê báo cáo.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi:

 

Đồng kính gửi:

- Hiệu trưởng các Trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề;
- Hiệu trưởng trường ĐH, CĐ, THCN có dạy nghề;
- Giám đốc các TTDN
- Trưởng phòng LĐ-TBXH quận, huyện.

 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản số 7415/LĐTBXH-DN ngày 11/12/2008 về thông báo việc tổng kết, đánh giá hoạt động dạy nghề năm 2008. Trong đó có Biểu 02/TK-HS được sử dụng để “Thống kê kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, học sinh học nghề năm 2008” (Tính từ tháng 01/01/2008 đến 31/12/2008). Đây là Biểu mới được sử dụng lần đầu trong hệ thống biểu mẫu thống kê của hệ thống dạy nghề. Để thuận tiện cho các đơn vị thực hiện thống kê (tại cột Kết quả học tập của SV, HS), Sở xin lưu ý một số điểm như sau:

1. Khoảng thời gian từ 01/01/2008 đến 31/12/2008 là khoảng thời gian thống kê số liệu (Kỳ đánh giá hiện tại). Trong đó, những môn học hoặc mô đun nghề bắt đầu trước ngày 01/01/2008 nhưng kết thúc và có điểm tổng kết môn học/ mô đun trong kỳ đánh giá hiện tại vẫn được sử dụng điểm kết thúc môn học/ mô đun đó để đánh giá kết quả học tập. Ngược lại, những môn học/ mô đun nghề bắt đầu trong kỳ đánh giá hiện tại nhưng chưa có điểm tổng kết môn học/ mô đun thì điểm kết thúc môn học/ mô đun đó sẽ được sử dụng cho kỳ đánh giá kết quả học tập tiếp theo.

2. Điểm trung bình để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong kỳ đánh giá được tính theo công thức

Trong đó:

ĐTB: là điểm trung bình các môn trong kỳ đánh giá

ai: Hệ số môn học, mô-đun đào tạo nghề thứ i được xác định như sau:

- Đối với môn học lý thuyết thì lấy số giờ học lý thuyết của môn học đó chia cho 15 và quy tròn về số nguyên.

- Đối với mô-đun thực hành thì lấy số giờ thực hành của mô-đun đó chia cho 40 và quy tròn về số nguyên.

- Đối với mô-đun tích hợp cả lý thuyết và thực hành thì hệ số mô-đun là tổng kết quả của hai phép chia tính theo cách tính trên..

ĐiTKM : Điểm tổng kết môn học, mô-đun đào tạo nghề thứ i.

n: Số lượng các môn học, mô-đun đào tạo nghề có điểm tổng kết trong kỳ đánh giá.

+ Điểm trung bình chung được tính đến một chữ số thập phân.

+ Điểm tổng kết các môn học giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, chính trị, tin học, ngoại ngữ và các môn văn hoá phổ thông không tính vào điểm trung bình chung toàn khoá học.

+ Đối với các nghề có yêu cầu sử dụng tin học, ngoại ngữ trong hoạt động nghề nghiệp thì điểm tổng kết môn học tin học, ngoại ngữ được tính vào điểm trung bình chung toàn khoá học.

(Vận dụng Điều 12 Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

3. Xếp loại kết quả học tập của học sinh.

a. Việc xếp loại tốt nghiệp căn cứ vào điểm trung bình các môn trong kỳ đánh giá

b. Các mức xếp loại kết quả học tập của học sinh được quy định như sau:

- Loại xuất sắc có điểm trung bình các môn trong kỳ đánh giá từ 9,0 đến 10;

- Loại giỏi có điểm trung bình các môn trong kỳ đánh giá từ 8,0 đến dưới 9,0;

- Loại khá có điểm trung bình các môn trong kỳ đánh giá từ 7,0 đến dưới 8,0;

- Loại trung bình khá có điểm trung bình các môn trong kỳ đánh giá từ 6,0 đến dưới 7,0;

- Loại trung bình có điểm trung bình các môn trong kỳ đánh giá từ 5,0 đến dưới 6,0.

- Loại yếu có điểm trung bình các môn trong kỳ đánh giá từ 4,0 đến dưới 5,0.

- Loại kém có điểm trung bình các môn trong kỳ đánh giá dưới 4,0.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Website Sở;
Lưu: VP, P.DN.

TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG DẠY NGHỀ
Nguyễn Thành Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7835/LĐTBXH-DN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7835/LĐTBXH-DN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2008
Ngày hiệu lực24/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7835/LĐTBXH-DN

Lược đồ Công văn 7835/LĐTBXH-DN hướng dẫn thống kê báo cáo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7835/LĐTBXH-DN hướng dẫn thống kê báo cáo
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7835/LĐTBXH-DN
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thành Hiệp
        Ngày ban hành24/12/2008
        Ngày hiệu lực24/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 7835/LĐTBXH-DN hướng dẫn thống kê báo cáo

             Lịch sử hiệu lực Công văn 7835/LĐTBXH-DN hướng dẫn thống kê báo cáo

             • 24/12/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/12/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực